Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Kjøkkenassistent

Kurset passer for deg som har interesse for matlaging og lyst til å få jobb som kjøkkenassistent. Det er også aktuelt for deg som vurderer å ta fagbrev som kokk men vil ha praksis fra kjøkken før du går videre.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
HAMAR, Hamar
Samlet pris:
7200
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
08.02.2022
Kursslutt:
26.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3778592318
Les mer Meld deg på

Kjøkkenassistent

Kurset passer for deg som har interesse for matlaging og lyst til å få jobb som kjøkkenassistent. Det er også aktuelt for deg som vurderer å ta fagbrev som kokk men vil ha praksis fra kjøkken før du går videre.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet i Tromsø
Samlet pris:
7200
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
28.02.2022
Kursslutt:
09.05.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3773509008
Les mer Meld deg på

Kjøkkenassistent

Kurset passer for deg som har interesse for matlaging og lyst til å få jobb som kjøkkenassistent. Det er også aktuelt for deg som vurderer å ta fagbrev som kokk men vil ha praksis fra kjøkken før du går videre.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
7200
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
08.03.2022
Kursslutt:
24.05.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3774144847
Les mer Meld deg på

Konflikthåndtering

Dette kurset er spesielt tilrettelagt for deg som jobber som 1. linje personell. For deg som ofte er i kontakt med et bredt spekter av kunder eller klienter, og er mer utsatt for utfordrende atferd som sinne, trusler og vold. Kurset fokuserer på praktisk trening samtidig som at egen sikkerhet ivaretas. Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A pkt. 1-5 "Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold", er brukt som veileder ved utarbeidelse av kurset.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet i Tromsø
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
4
Kursstart:
21.01.2022
Kursslutt:
21.01.2022
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Dager:
Fre
Kursid:
3772929008
Les mer Meld deg på

Konflikthåndtering

Dette kurset er spesielt tilrettelagt for deg som jobber som 1. linje personell. For deg som ofte er i kontakt med et bredt spekter av kunder eller klienter, og er mer utsatt for utfordrende atferd som sinne, trusler og vold. Kurset fokuserer på praktisk trening samtidig som at egen sikkerhet ivaretas. Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A pkt. 1-5 "Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold", er brukt som veileder ved utarbeidelse av kurset.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet i Tromsø
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
4
Kursstart:
31.03.2022
Kursslutt:
31.03.2022
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Dager:
Tor
Kursid:
3773329008
Les mer Meld deg på

Konflikthåndtering

Dette kurset er spesielt tilrettelagt for deg som jobber som 1. linje personell. For deg som ofte er i kontakt med et bredt spekter av kunder eller klienter, og er mer utsatt for utfordrende atferd som sinne, trusler og vold. Kurset fokuserer på praktisk trening samtidig som at egen sikkerhet ivaretas. Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A pkt. 1-5 "Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold", er brukt som veileder ved utarbeidelse av kurset.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Folkeuniversitetet i Tromsø
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
4
Kursstart:
31.03.2022
Kursslutt:
31.03.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Tor
Kursid:
3773349008
Les mer Meld deg på

Kontrakt- og avtaleskriving

Gode avtaler er gull verd! På dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3100
Undervisningstimer:
8
Kursstart:
30.11.2021
Kursslutt:
07.12.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3725980484
Les mer Meld deg på

Kontrakt- og avtaleskriving

Gode avtaler er gull verd! På dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3100
Undervisningstimer:
8
Kursstart:
22.11.2022
Kursslutt:
29.11.2022
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3767980484
Les mer Meld deg på

Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning. Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 900 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering er 25 500 kr.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
TRONDHEIM
Samlet pris:
25500
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
Start 7. februar, samling uke 6, 12 og 19
Kursslutt:
12.05.2022
Tidspunkt:
09.00 - 16.15
Kursid:
3741367011
Les mer Meld deg på

Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning. Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 900 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering er 25 500 kr.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Oslo
Samlet pris:
25500
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
Start 7. februar, samling uke 6, 12 og 19
Kursslutt:
12.05.2022
Tidspunkt:
09.00 - 16.15
Kursid:
3739020484
Les mer Meld deg på