Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Adferdsvansker hos barn og ungdom

Tema for dette kurset er atferdsvansker hos barn og unge, med vekt på å utvide forståelsen for hvordan dette oppstår, hva det gjør med oss og hvordan vi i praksis kan arbeide med dette. Kurset passer for lærere, assistenter og barne-og ungdomsarbeidere. Kurset gjennomføres digitalt over 2 torsdager: den 10/11 og den 11/11.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Stavanger, Folkeuniversitetet Stavanger
Samlet pris:
2100
Undervisningstimer:
8
Kursstart:
23.03.2021
Kursslutt:
25.03.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3642154007
Les mer Meld deg på

Assistent i barnehage og skole

Faglig kompetanse blant assistenter i barnehage, på småskoletrinnet og i skolefritidsordningen er viktigere enn noen gang. Assistentens rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5000
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
08.03.2021
Kursslutt:
10.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Dager:
Man
Kursid:
3633740484
Les mer Meld deg på

Assistent i barnehage og skole

Faglig kompetanse blant assistenter i barnehage, på småskoletrinnet og i skolefritidsordningen er viktigere enn noen gang. Assistentens rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Tønsberg
Samlet pris:
5000
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
12.04.2021
Kursslutt:
14.06.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3540663117
Les mer Meld deg på

Assistent i barnehage og skole

Faglig kompetanse blant assistenter i barnehage, på småskoletrinnet og i skolefritidsordningen er viktigere enn noen gang. Assistentens rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
5000
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
12.04.2021
Kursslutt:
14.06.2021
Tidspunkt:
08.30 - 12.00
Kursid:
3629003047
Les mer Meld deg på

Assistent i helse- og omsorgssektoren

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris:
5000
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
06.04.2021
Kursslutt:
25.05.2021
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Kursid:
3538463724
Les mer Meld deg på

Assistent i helse- og omsorgssektoren

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
5000
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
06.04.2021
Kursslutt:
25.05.2021
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Kursid:
3528361386
Les mer Meld deg på

Assistent i helse- og omsorgssektoren

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Hønefoss
Samlet pris:
5000
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
06.04.2021
Kursslutt:
25.05.2021
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Kursid:
3356393510
Les mer Meld deg på

Assistent i helse- og omsorgssektoren

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
5000
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
06.04.2021
Kursslutt:
25.05.2021
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Kursid:
3538393047
Les mer Meld deg på

Atferdsvansker hos barn og ungdom-Virtuelt V21

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2100
Undervisningstimer:
8
Kursstart:
13.04.2021
Kursslutt:
15.04.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3718684838
Les mer Meld deg på

Bransjeprogram for detalj- og faghandel - Logistikk som konkurransekraft

Vet man alltid hva som forårsaker sviktende lønnsomhet? Hvis det inntreffer, gjelder svikten for bedriften generelt eller finnes det produktområder og/eller avdelinger som leverer positive bidrag. På dette kurset ser vi på analyser og tiltak som kan bedre bedriften inntjeningsevne.Kurset er gratis hvis du tilfredsstiller bransjekravene: detalj- og faghandel. Endelig dato er ikke satt. Du vil få informasjon etter påmelding om ny dato og kan da velge å avmelde deg kurset om det ikke passer.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
12
Kursstart:
23.03.2021
Kursslutt:
01.04.2021
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Kursid:
3674780484
Les mer Meld deg på