Logistikkmedarbeideren - næringslivets angrepsspiller

Hvordan logistikkaktivitetene utføres har stor betydning for driftsresultatet. Logistikkmedarbeideren spiller en viktig rolle, ikke minst når det gjelder å innfri kundens forventninger. Her er det snakk om teamarbeid hvor alle involverte bidrar for å skape en god helhet og fornøyde kunder. 

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Etter kurset vil du ha fått et overblikk over logistikkoppgaver i bedrifter der varegjennomstrømming og forflytning av varer og gods er en del av virksomheten og om faktorer som kan påvirke lønnsomheten ved transport og lagring av varer og gods. En av de viktige faktorene er å møte kravene som stilles til service og profesjonell kundebehandling.

Vi tar for oss følgende tema

 • Hva er logistikk?

 • Logistikkmedarbeiderens rolle, også som markedsfører

 • Relevant lagerteori

 • Organisering av lager

 • Aktuelle gjøremål:

  • Varemottak

  • Lagring

  • Ordrebehandling

  • Vareplukk

  • Ferdigmelding

 • Kundetilfredsstillelse

  • De 7 R-ene

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som jobber med logistikk og vil ha teoretisk påfyll og for deg som vurderer å søke jobb innen logistikk. 

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom teori, diskusjoner og erfaringsutveksling og praktiske eksempler fra deltakernes bransjer. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker.

Lærere

Lærer på kurset er Finn Terje Lien. Han har lang erfaring i undervisning innen transport og distribusjon og  har skrevet flere bøker innen fagfeltet. I dag er han Daglig leder på Administrasjonskontoret for havnearbeid i Bergen

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss