Logistikk som konkurransekraft

På dette kurset ser vi på analyser og tiltak som kan bedre bedriftens inntjeningsevne. For mange bedrifter utgjør kostnadene til logistikk fra 15 til 30 prosent av omsetningen.  Små forbedringstiltak på aktuelle områder kan dermed gir merkbare positive utslag på bunnlinjen.

Om kurset

Dette lærer du

Logistikk omfatter langt mer enn vareflyt og lagerhold. På kurset lærer du hvordan du ved hjelp av enkle analyser kan man få frem nøkkeltall som indikerer sterke og svake sider slik at du kan finne fram til tiltak som kan bidra til å bedre bedriftens inntjeningsevne.

Innhold:

På kurset tar vi for oss disse temaene

  • Logistikkfunksjonen (vidt definert)
  • Aktuelle nøkkeltall og hva de indikerer
  • Økonomisk gevinstpotensial
  • Kundeorientering
  • Logistikkens premissgivere
  • Operativ logistikk
  • Kundetilfredsstillelse

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom teori, diskusjoner og erfaringsutveksling og praktiske eksempler fra deltakernes bransjer. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som ønsker å øke din kompetanse innen logistikk, og økonomien rundt dette. Kurset passer også for deg som leder eller  mellomleder i små og store bedrifter.

Lærere

Lærer på kurset er Finn Terje Lien. Han har lang erfaring i undervisning innen transport og distribusjon og  har skrevet flere bøker innen fagfeltet. I dag er han Daglig leder på Administrasjonskontoret for havnearbeid i Bergen

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Bransjeprogram for detalj- og faghandel - Logistikk som konkurransekraft

NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen detalj- og faghandel. Kurset vil gå 08.06, 09.06 og 10.06På dette kurset ser vi på analyser og tiltak som kan bedre bedriftens inntjeningsevne. For mange bedrifter utgjør kostnadene til logistikk fra 15 til 30 prosent av omsetningen. Små forbedringstiltak på aktuelle områder kan dermed gir merkbare positive utslag på bunnlinjen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
12
Tidspunkt:
10.00 - 14.00
Start:
08.06.2020
Slutt:
10.06.2020
Kursid:
3516949900