Anhukerkurs/stroppekurs

Kurset gir deg økt kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler. Du blir også gjort mer bevisst på farene som kan oppstå og hvordan unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Vi tar for oss disse temaene:

  • Lover og forskrifter
  • Sikkerhetsteori
  • Signalgivning
  • Kassering av løfteredskaper
  • Løfteredskaptabeller

 Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber med løfteredskaper og/eller bistår kranførere med stropping, anhuking og signalgiving.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasserom på nett, med teori, øvelser og oppgaver.

Lærer

Kurset ledes av instruktører med stor kompetanse og praktisk erfaring fra bruk av løfteredskap.

Eksamen

Kurset avsluttes med en enkel prøve. Kursbevis utstedes etter bestått prøve.