Teamutvikling

Den kjente fotballtreneren Kjell Schou Andreassen pleide å spørre, når noen snakket om en god fotballspiller: «Hvem er han god sammen med?» De fleste har erfart at gode grupper/lag/team er gull verd for en virksomhet, og kan få til helt utrolige resultater.

En virksomhet trenger ulike typer medarbeider, med hvordan de settes sammen med andre er av stor betydning, «Rett person på rett plass» er et uttrykk som ofte brukes. Det er viktig at utvikling av grupper/lag/team skjer med grunnlag i virksomhetens oppgaver og utfordringer, og ikke bare for å lage et godt arbeidsmiljø.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du 

Etter kurset skal du vite hvordan du kan sette sammen og utvikle team som bidrar til at virksomheten når sine mål. 

  • Hva er forskjell på gruppe, team og lag?
  • Kjennetegn ved gode team
  • Utvikling i team
  • Utvikling av team – virksomhetsbasert lagiutvikling
  • Teamanalyser
  • Sammensetting av vinnerteam
  • Trivsel og motivasjon

Hvem er kurset for 

Kurset passer for deg som er leder/mellomleder,  HR-medarbeider eller prosjektleder.

Gjennomføring

Dette er et praktisk orientert kurs og undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner og praktiske oppgaver. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Hovedlæreren har 30 års erfaring i faget, og gjesteforelesere stiller med bred erfaring på sine områder.

Veien videre

Vi anbefaler Folkeuniversitetets kurs «HR i praksis» som gir en bred innsikt i HR-faget. Kurset passer også godt i kombinasjon med andre kurs vi tilbyr, som f.eks. Når krisen rammer, Positiv psykologi og 7 gode vaner for et godt liv, samt Positivt arbeidsmiljø. Kurset inngår også som deltema i vårt universitetsfag Arbeids- og organisasjonspsykologi