Team- og medarbeiderutvikling i varehandelen

På dette kurset lærer du om hvordan du kan sette sammen og utvikler team som bidrar til at virksomheten når sine mål.

Om kurset

Dette lærer du

  • hva er forskjellen på gruppe, team og lag
  • kjennetegn ved gode team
  • utvikling
  • utvikling av team - virksomhetsbasert lagutvikling
  • teamanalyser
  • sammensetting av vinnerteam
  • trivsel og motivasjon
  • bemanningsstyring
  • kompetanseutvikling
  • opplærings- og utviklingsprosesser

Hvem passer kurset for 

Kurset er for deg som har personalansvar og ønsker å lære mer om hvordan du skal få det beste ut av dine medarbeidere.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller i virtuelt klasserom. Kurset er praktisk rettet og undervsiningen er basert på teori, oppgaveløsning og diskusjoner.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning. 

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du ønsker. 

Lærere

Lærerne har lang erfaring innen undervisning og lang praksis innen faget. 

Finansiering

Kurset finansieres gjennom bransjeprogrammet for detalj- og faghandel og er gratis for alle som er ansatt i, eller ledige fra, bedrifter innen detalj- og faghandel. 

Veien videre

Folkeuniversitetet tilbyr flere kurs for butikkansatte, både butikkmedarbeidere og ledere. 

Du har valgt:

Bransjeprogram for detalj- og faghandel - Butikksjefer - Team- og medarbeiderutvikling

På dette kurset lærer du om hvordan du kan sette sammen og utvikler team som bidrar til at virksomheten når sine mål.NB! Kurset finansieres av bransjeprogram for detalj- og faghandel og er gratis for alle med tilknytning til bransjen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Dager:
Man
Start:
17.04.2023
Slutt:
05.06.2023
Kursid:
3835490484