Styrearbeid i praksis

Dette er et praktisk rettet kurs for deg som sitter i/ eller skal sitte i et styre. Du får kjennskap til styrets oppgaver og ansvar, både etter aksjelovens bestemmelser og i et organisatorisk og ledelsesperspektiv.

Om kurset

Dette lærer du

På kurset vil du få med deg ny og nyttig kunnskap som du også kan bringe videre til andre styremedlemmer.

  • Organisasjonen, vedtekter og lover
  • Styrets sammensetning og rollefordeling
  • Planlegging, innkalling og gjennomføring av styremøtet
  • Styremøtet – hvordan lede og hvordan delta slik at det blir et godt møte?
  • De menneskelige sidene ved styrearbeid
  • Styrearbeid og strategisk tenkning

 

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som allerede har et styreverv eller som ønsker å få en grunnleggende og praktisk innføring i hva det vil si å ha et verv i et selskap, være ansattes representant i bedriften der du jobber eller ha et styreverv i en frivillig organisasjon.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres i virtuelt klasserom i sanntid via PC/nettbrett. Forelesninger og diskusjoner. 

Kurset er også tilgjengelig som rent nettstudium med 4 innsendingsoppgaver og 4 kollokvier med lærer via digitale flater.

Lærere

Læreren heter Aud Schønning. Hun er utdannet cand.oecon og har en PhD i analyse, utredninger og ledelse. Hun har mange års arbeidserfaringer fra disse områdene og har også undervisningserfaring blant annet fra høyskole.

Eksamen

For å få kursbevis må alle fire innsendingsoppgaver være godkjent.

Lignende kurs

Styrearbeid i praksis

Å være styremedlem er spennende og interessant, men også utfordrende og krevende. Styrearbeidet er viktig av flere grunner. For det første skal du forvalte foreningens eller klubbens verdier, samtidig som det overordnede målet er å skape et godt og utviklende miljø.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
6800
Undervisningstimer:
16
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
02.11.2022
Slutt:
23.11.2022
Kursid:
3774720484