Rekrutteringsprosessen

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, heter det gjerne, spesielt i festtaler. Men dette er et helt riktig utsagn i praksis. Medarbeidernes kompetanse er det eneste konkurransefortrinnet en virksomhet har, det mest annet kan skaffes/kjøpes. 

Feilansettelser kan koste store summer om virksomheten må betale lønn til «feil» medarbeidere, produktiviteten blir dårligere, og det kan bli utfordringer med hensyn til arbeidsmiljø. Særlig problematisk er dette for mindre virksomheter med få ansatte.

Om kurset

Dette lærer du 

Kurset vil gi en innføring i rekruttering, med vekt på oppgaver, case og trening.

  • Bemanningsplanlegging
  • Profilering av virksomheten
  • Rekrutteringsstrategi 
  • Stillingsanalyse/kravspesifikasjon
  • Intervju
  • Tester
  • Ansettelsesformer
  • Ansettelsestilbud

Hvem er kurset for 

Kurset passer for deg som er leder/mellomleder, HR medarbeidere og andre som jobber med rekruttering og deg som er tillitsvalgt. 

Gjennomføring

Dette er et praktisk orientert kurs og undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner og praktiske oppgaver. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Hovedlæreren har 30 års erfaring i faget, og gjesteforelesere stiller med bred erfaring på sine områder.

Veien videre

Vi anbefaler Folkeuniversitetets kurs «HR i praksis» som gir en bred innsikt i HR-faget. Kurset passer også godt i kombinasjon med andre kurs vi tilbyr, som f.eks. Når krisen rammer, Positiv psykologi og 7 gode vaner for et godt liv, samt Positivt arbeidsmiljø. Kurset inngår også som deltema i vårt universitetsfag Arbeids- og organisasjonspsykologi

Du har valgt:

Bransjeprogram for detalj- og faghandel - Butikksjefer - Rekrutteringsprosessen

På kurset lærer du om hvordan du kan rekruttere og hvilke regler som gjelder. NB! Kurset finansieres av bransjeprogram for detalj- og faghandel og er gratis for alle med tilknytning til bransjen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
8
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
19.01.2023
Slutt:
26.01.2023
Kursid:
3835700484