Regnskap og økonomistyring for frisør- og velværebedrifter

Kurset er gratis for deg som er i frisør- og velværebransjen. På dette kurset kombinerer vi virtuell klasseromsundervisning med nettbasert undervisning. Slik utnytter vi styrken i både digitale og ikke-digitale undervisningsmetoder. Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begrep, modeller og sammenhenger. Du lærer å bruke Excel i økonomiske analyser. Kurset har en praktisk tilnærming og vi bruker eksempler tilpasset bransjen.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Tilbudet bygger på kursene Innføring i regnskap og Økonomistyring

  • Lese og forstå et regnskap, hva viser resultatregnskapet og balansen
  • Noen sentrale økonomiske begreper
  • Kalkulasjon
  • Enkel budsjettering og avviksanalyser
  • Likviditetsstyring
  • Investering og finansiering
  • Enkel regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhetsvurderinger

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som driver for deg selv innen frisør- eller velværebransjen.

Gjennomføring

Kurset er lagt opp slik at deltakerne først ser video om temaet, så gjennomgås oppgaver og problemstillinger sammen med lærer. Du møter læreren og de andre deltakerne i det virtuelle klasserommet en gang i uken. Det er en fordel at du har programmet Excel tilgjengelig på din PC, men om du ikke har det, kan du få tilgang til gratis Excel via nettet (da må du være pålogget internett mens du bruker det).

Lærere

Vår lærer Janneke Johansen er utdannet revisor, og har lang fartstid i næringslivet. Hun har undervist i en årrekke hos oss, og får svært gode tilbakemeldinger.  Janneke har også høy kompetanse i bruk av Excel som styringsverktøy