Prosjektlederprosessen - PLP

Kurset gir deg en innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektutvikling og -styring. PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse: oppbygging, organisering, beslutningsprosess og oppfølging og kvalitetssikring.

PLP legger også vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat.

Sted

Endre

Varighetett semester
Pris7 500,-

Om kurset

Dette lærer du

Vi tar for oss følgende temaer:

 • Hva er prosjekt
 • Strategisk forankring
 • Faseinndeling
 • Målstruktur
 • Prosjektorganisering
 • Prosjektmandat
 • Planlegging
 • Kostnader og kompetanse
 • Kritiske risikofaktorer
 • Gjennomføring og oppfølging
 • Gevinstrealisering

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som ønsker en praktisk og strategisk forståelse av prosjektarbeid og prosjektledelse. Med bakgrunn i generell prosjektteori får du kompetanse til å bruke PLP-metodikken som verktøy for å styre og delta i prosjekter på en målrettet og effektiv måte.

Kurset passer for deg som har ansvar for, leder eller deltar i prosjektarbeid, både i offentlig og privat sektor.

Gjennomføring

I gjennomføringen av kurset veksles det mellom gjennomgang av teori, plenumsdiskusjon og gruppeoppgaver. I oppgavene blir det fokusert på praktisk trening i PLP-metodikken.

Lærere

Våre lærere har lang erfaring innenfor både praktisk arbeid med og undervisning i prosjektledelse.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 7500,-
 • Timer 28
 • Tidspunkt 10.00 - 17.00
 • Sted Hotel Sognefjord
 • Start27.03.2020
 • Slutt19.09.2020
 • Påmeldingsfrist20.03.2020
Det er to samlinger,en på vårparten(27.-28. Mars) og en på høst(18.-19. September), med case-arbeid mellom samlingene. Undervisningen pågår på samme tidspunkt, fra klokken 10-17 Fredag og 09-16 Lørdag, på begge samlingene.