Prosjektledelse

Dette kurset gir deg god innsikt i ulike sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse, og hvilke verktøy du kan bruke for å styre og lede prosjekter. 

Om kurset

Dette lærer du

  • Generelt om prosjekter: Prosjekttyper, prosjektmodeller, mål, suksesskriterier, suksessfaktorer, prosjekter i driftsbaserte organisasjoner og i prosjektbaserte organisasjoner.
  • Prosjektplanlegging: Leveranseomfang, arbeidsomfang, tidslinjer, milepælsplaner, ressursplaner, scrum
  • Usikkerhet: Hendelsesusikkerhet og estimatusikkerhet, styring av usikkerhet, kontrakter
  • Oppfølging: Oppfølgingsteknikker, styringssløyfen, hvordan unngå forsinkelser og overskridelser
  • Organisering: Prosjektets tilknytning til basisorganisasjonen, de formelle rollene, fordeling av ansvar
  • Prosjektlederskap: God og dårlig ledelse, prosjektleders kompetanseområder, krav til prosjektleder
  • Team og grupper: Personlighetstyper, teamarbeid, kommunikasjon
  • IT-verktøy (øving i bruk av MSProject)

 

Hvem er  kurset for

 

Dette kurset er for deg som ønsker grunnleggende kompetanse i prosjektledelse, eller for deg som ønsker å gjenoppfriske hva det vil si å ha ansvar for og drive prosjekter fremover.

 

Gjennomføring

 

Kurset er praktisk rettet og undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning. I

 

Lærere

Kursleder har hatt ansvar for flere store prosjekter og er foreleser ved Folkeuniversitetets prosjektlederstudier.

Lignende kurs

Prosjektledelse

Dette kurset gir deg god innsikt i ulike sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse, og hvilke verktøy du kan bruke for å styre og lede prosjekter.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8500
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Ons
Start:
25.01.2023
Slutt:
08.03.2023
Kursid:
3824140484