Prosjektledelse

Dette kurset gir deg godt innsikt i prosjektarbeid og prosjektledelse. Du får også  kunnskap om  grunnleggende teorier innenfor teamledelse. Kurset har praktisk tilnærming til teamledelse, prosjektarbeid og gruppeprosesser.

Sted

Endre

Pris5 900,-

Om kurset

Dette lærer du

I dette kurset lærer du å belyse prosjekter og prosjektarbeid ut i fra et strategisk perspektiv. Kurset tar deg gjennom alle faser ved prosjektarbeid: fra oppstart og prosjektdefinisjon til avslutning og sluttrapportering. Du får også kunnskap om gruppeprosesser og teamledelse.

Vi tar for oss følgende temaer:

  • strategisk forankring av prosjektet - målsettinger

  • organisering av prosjekter i forhold til basisorganisasjonen

  • styringssløyfe for prosjekter, mål, planlegging, gjennomføring/ledelse og oppfølging

  • ansvarsfordeling og aktiviteter i prosjekter

  • gruppe- og teamprosesser i prosjekter

  • informasjonsarbeid

  • IT-verktøy i prosjekter

Hvem er  kurset for

Dette kurset er for deg som ønsker en praktisk og strategisk forståelse av av prosjektarbeid og teamledelse. Kurset passer for deg som har ansvar for, leder eller deltar i prosjektarbeid, både i offentlig og privat sektor.

Gjennomføring

Kurset er praktisk rettet og undervisningen veksler mellom forelesninger og oppgaveløsning. 

Lærere

Våre lærere har høgskoleutdanning og arbeidserfaring innen feltet. 

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato