Prosjektledelse med teamledelse

Dette kurset gir deg godt innsikt i prosjektarbeid og prosjektledelse. Du får også  kunnskap om  grunnleggende teorier innenfor teamledelse. Kurset har praktisk tilnærming til teamledelse, prosjektarbeid og gruppeprosesser.

Sted

Endre

Pris5 900,-

Om kurset

Dette lærer du

Kurset tar deg gjennom alle faser ved prosjektarbeid: fra oppstart og prosjektdefinisjon til avslutning og sluttrapportering. Du får også kunnskap om gruppeprosesser og teamledelse.

Vi tar for oss følgende temaer:

 • Prosjektarbeid
 • Mål og leveranser
 • Prosjektorganisering
 • Ansvarsfordeling og aktiviteter i prosjekter
 • Økonomi i prosjekter
 • Usikkerhet i prosjekter
 • Teamledelse, med fokus på å forbedre teamprestasjoner
 • Struktur og relasjoner i team
 • Håndtering av uoverensstemmelser i team
 • Samarbeid, samspill  og kommunikasjon i team
 • Endringsledelse
 • Kvalitet i prosjektarbeid

Hvem er  kurset for

Dette kurset er for deg som ønsker en praktisk og strategisk forståelse av av prosjektarbeid og teamledelse. Kurset passer for deg som har ansvar for, leder eller deltar i prosjektarbeid, både i offentlig og privat sektor.

Gjennomføring

Kurset er praktisk rettet og undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning. I tillegg er det planlagt en  workshop samling hvor vi jobber med hvordan håndtere uoverensstemmelser og konflikter i team.

Lærere

Våre lærere har høgskoleutdanning og arbeidserfaring innen feltet. I workshopen benytter vi oss av instruktører med psykologisk bakgrunn.

Eksamen

Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato