Prosjektledelse med MS Project

Få kontroll på aktiviteter, ressurser, kostnader og tidsbruk! Prosjektledelse med MS Project gir deg en grundig og praktisk forståelse av de mange prosessene innen prosjektarbeid: planlegging, oppfølging og evaluering.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Vi tar for oss følgende temaer:

  • strategisk forankring
  • organisering
  • styringssløyfe
  • ansvarsfordeling og aktiviteter
  • gruppe- og teamprosesser
  • informasjonsarbeid
  • IT-verktøy MS Project

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som ønsker en praktisk og strategisk forståelse av prosjektarbeid og prosjektledelse. Du får kompetanse til å bruke ulike typer verktøy for å styre /lede små og store prosjekter på en målrettet og hensiktsmessig måte.

Kurset passer for deg som arbeider med eller ønsker å arbeide med prosjektarbeid både innen offentlig og privat sektor.

Gjennomføring

Undervisning veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning.

Lærere

Jon Runar Kleppe har master innen ledelse og organisasjonspsykologi og er en erfaren kurs- og prosessleder innen prosjektledelse. I tillegg underviser han bla. i LEAN management, teambuilding, ledelsesutvikling, endringsledelse.