Praktisk ledelse for teamledere renhold

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, teamleder i renholdsbransjen  og som ønsker mer lederkompetanse. Det vil gi deg et godt grunnlag til å  vurdere hva du vil prioritere av videre kompetanseutvikling.

Om kurset

Dette lærer du

Ledelse - Rolleforståelse

 • introduksjon til lederutvikling
 • verdier/atferdskrav
 • lederen som rollemodell
 • ansvar som ligger i lederrollen
 • målstyring - sette mål og følge opp

Ledelse - kommunikasjon

 • hvordan snakker vi sammen?
 • hva er god kommunikasjon?
 • hva er gode metoder for å skape engasjement og motivasjon?
 • gode rutiner for effektiv møteledelse og tydelig kommunikasjon.
 • å styre på mål,
 • sikre oppfølgning og gjennomføring, samt gi anerkjennelse/evt. delegering

Flerkulturell kompetanse

 • samarbeid på flerkulturelle arbeidsplasser
 • holdninger
 • kultur = virkelighetsforståelse
 • snubletråder i et flerkulturelt landskap

Ledelse i praksis

 • den vanskelige samtalen
 • dilemmatrening,
 • hvordan fremme lagånd, felles refleksjon
 • praktisk trening

HMS

 • hvorfor HMS?
 • viktige lover og forskrifter
 • lederens ansvar for å sikre opplæring
 • HMS som et konkurransefortrinn
 • kjemikaliebruk
 • indre og ytre miljø

Økonomi

 • praktisk økonomi
 • disponering av tid
 • økonomiske begreper
 • konsekvenser
 • helhetlig ansvar

 Hvem er kurset for

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, teamleder i renholdsbransjen  og som ønsker mer lederkompetanse. Det vil gi deg et godt grunnlag til å  vurdere hva du vil prioritere av videre kompetanseutvikling.

Gjennomføring

Du lærer gjennom forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver og caseløsning. I undervisningen legger vi vekt på å knytte kunnskapene du allerede har til teorien. Emneinndeling kan variere noe på det enkelte kurset.

Lærere

Lærerne har god kjennskap til fagfeltet og knytter denne til erfaringer fra renholdsbransjen.

Lignende kurs

Praktisk ledelse for teamledere renhold virtuelt

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, teamleder i renholdsbransjen og som ønsker mer lederkompetanse. Det vil gi deg et godt grunnlag til å vurdere hva du vil prioritere av videre kompetanseutvikling.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8700
Undervisningstimer:
40
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Man
Start:
23.01.2023
Slutt:
27.03.2023
Kursid:
3824490484