Personalpsykologi – fagkurs

Gjennom kurset får du en grunnleggende innføring i sentrale personalpsykologiske temaer. Vi tar også for oss  aktuelle utfordringer  organisasjoner står ovenfor når det gjelder rekruttering, utvelgelse, evaluering utvikling og avvikling av arbeidsforhold.

Sted Alstahaug, Bodø, Brønnøy, Narvik, Rana, Vefsn

Endre

Om kurset

Dette lærer du

Kurset gir deg en grunnleggende innføring i sentrale og individuelle faktorer som påvirker individets atferd og prestasjon i en organisasjon. Du lærer også om aktuelle utfordringer som organisasjoner står overfor mht. personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i bedriften/organisasjonen.

Du lærer blant annet om følgende tema:

 • betydning av emosjoner i arbeidslivet
 • etikk i arbeidslivet
 • gjennomtrekk (turnover) i arbeidslivet
 • karriereutvikling
 • kjennetegn ved dyktige og udyktige medarbeidere
 • individuelle forhold som påvirker atferd i jobbsammenheng
 • læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet
 • lønn og belønningsmetoder
 • persepsjon, attribusjon og beslutningstaking
 • personlighetsfaktorer sin betydning for motivasjon og yting
 • rekruttering og seleksjon
 • individet i organisasjonen
 • stress og traumer i arbeidslivet
 • mangfoldsfaktorer («diversity») så som etnisitet, kultur og kjønn sin betydning i organisasjoner.

Hvem er kurset for

Dette fagkurset passer for deg som jobber eller ønsker å jobbe med personalledelse, HR og rekruttering.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Kurset gjennomføres i form av forelesninger, casestudier og noe gruppearbeid. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Foreleserne har høy faglig kompetanse innen psykologi.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 7950
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.30 - 21.30
 • Sted Brønnøysund
 • Start17.02.2020
 • Slutt30.03.2020
Virtuelt klasserom – hvordan fungerer det? Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.
 • Pris 7950
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.30 - 21.30
 • Sted Sandnessjøen
 • Start17.02.2020
 • Slutt30.03.2020
Virtuelt klasserom – hvordan fungerer det? Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.
 • Pris 7950
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.30 - 21.30
 • Sted Mo i Rana
 • Start17.02.2020
 • Slutt30.03.2020
Virtuelt klasserom – hvordan fungerer det? Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.
 • Pris 7950
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.30 - 21.30
 • Sted Mosjøen
 • Start17.02.2020
 • Slutt30.03.2020
Virtuelt klasserom – hvordan fungerer det? Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.
 • Pris 7950
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.30 - 21.30
 • Sted Bodø
 • Start17.02.2020
 • Slutt30.03.2020
Virtuelt klasserom – hvordan fungerer det? Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.
 • Pris 7950
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.30 - 21.30
 • Sted Narvik
 • Start17.02.2020
 • Slutt30.03.2020
Virtuelt klasserom – hvordan fungerer det? Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.
 • Pris 7950
 • Timer 28
 • Tidspunkt 17.30 - 21.30
 • Sted Harstad
 • Start17.02.2020
 • Slutt30.03.2020
Virtuelt klasserom – hvordan fungerer det? Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.