Økonomistyring

Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begrep, modeller og sammenhenger. Du lærer å bruke Excel i økonomiske analyser. Kurset har en praktisk tilnærming.

Sted

Endre

Pris5 500,-

Om kurset

Dette lærer du

  • Tilbud og etterspørselsmodell
  • Markedsformer
  • Inntekts og kostnadsbegrep
  • Dekningspunktanalyse
  • Kalkulasjon
  • Produktvalg
  • Enkel budsjettering
  • Investering og finansiering
  • Excel som analyseverktøy

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber med økonomi /regnskap. Det er også relevant for deg som ønsker mer kjennskap til økonomistyring i en bedrift, for eksempel fordi du har fått en lederstilling

Gjennomføring

Kurset er lagt opp slik at deltakerne først ser video om temaet, så gjennomgås oppgaver og problemstillinger sammen med lærer. Du møter læreren og de andre deltakerne i det virtuelle klasserommet en gang i uken.

Det er en fordel at du har programmet Excel tilgjengelig på din PC, men om du ikke har det, kan du få tilgang til gratis Excel via nettet (da må du være pålogget internett mens du bruker det).

Dette er et kurs som stiller krav til minst like mange timer ed egenarbeid gjennom å se videoer og løse oppgaver mellom samlingene.

Lærere

Vår lærer Janneke Johansen er utdannet revisor, og har lang fartstid i næringslivet. Hun har undervist i en årrekke hos oss, og får svært gode tilbakemeldinger.  Janneke har også høy kompetanse i bruk av Excel som styringsverktøy

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato