Møteledelse

Få trygghet i rollen som møteleder. På dette kurset vil du få gode innspill til hvordan du forbereder og gjennomfører et godt møte.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

En leders hverdag består i stor grad av å planlegge, gjennomføre og følge opp møter med andre mennesker enten en til en eller i grupper. Å kunne avholde møter som deltakerne ønsker å delta på, hvor eierskapet til vedtakene er stort og der avgjørelsene blir gjennomført på en effektiv måte.

Vi gir strukturelle verktøy til planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter. Deltagerne settes i stand til å gjennomføre effektive og motiverende møter med synlige resultater.

  • Medarbeiderskap
  • Når er vi effektive i møte med andre mennesker?
  • Fokus på prosess, struktur og synlig resultat
  • Ledelse av møtene
  • Gruppedialogen

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som holder møter enten i arbeidslivet eller i lag og foreninger.

Gjennomføring

Kurset er dialogbasert. Det betyr at dine erfaringer og utfordringer vil være med å forme kurset. Du vil få med deg enkle teknikker og verktøy for god møteledelse. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Våre lærere har høy faglig kompetanse og praktisk erfaring fra arbeidslivet.