Medarbeidersamtaler og vanskelige samtaler

De fleste virksomheter har medarbeidersamtaler, en jevnlig – ofte årlig – samtale mellom leder og medarbeider(e). På kurset lærer du om hvordan en slik samtale kan bli nyttig med hensyn til forhold som gjensidig tilbakemelding, utviklingsplaner, fordeling av oppgaver slik at virksomheten kan nå sine mål.

Vi tar også opp vanskelig samtaler og konfliktløsning, og vi vil komme inn på metoder og strategier for å hindre at konflikter utvikler seg til omfattende problemer

Om kurset

Dette lærer du

Etter kurset skal du vite hvordan du  forbereder, gjennomfører og ikke minst følger opp medarbeidersamtalen for å  utvikle dine ansatte og arbeidsplassen.

  • Konflikter mellom arbeidsgiver og fagforening 
  • Konflikter knyttet til sak, makt, relasjoner eller faggrupper
  • Konflikttrappa  – hvordan konflikter vanligvis utvikler seg og eskalerer
  • Forebygging av konflikter
  • Systemer/prosedyrer for konflikthåndtering

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er leder, jobber med HR/HMS/bedriftshelsetjeneste eller er tillitsvalgt/verneombud.

Gjennomføring

Dette er et praktisk orientert kurs og undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner og praktiske oppgaver. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker.

Lærere

Hovedlæreren har 30 års erfaring i faget, og gjesteforelesere stiller med bred erfaring på sine områder.

Veien videre

Vi anbefaler Folkeuniversitetets kurs «HR i praksis» som gir en bred innsikt i hele HR-faget. Kurset passer også godt i kombinasjon med andre kurs vi tilbyr, som f.eks. Når krisen rammer, Positiv psykologi og 7 gode vaner for et godt liv, samt Positivt arbeidsmiljø. Kurset inngår også som deltema i vårt universitetsfag Arbeids- og organisasjonspsykologi

Du har valgt:

Bransjeprogram for detalj- og faghandel - Butikksjefer - Medarbeidersamtaler og vanskelige samtaler

De fleste virksomheter har medarbeidersamtaler, en jevnlig – ofte årlig – samtale mellom leder og medarbeider(e). På kurset lærer du om hvordan en slik samtale kan bli nyttig med hensyn til forhold som gjensidig tilbakemelding, utviklingsplaner, fordeling av oppgaver slik at virksomheten kan nå sine mål.NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen detalj og faghandel.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
8
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Man, Tor
Start:
27.september 2021
Slutt:
30.09.2021
Kursid:
3744630484