Ledelse i praksis

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, leder og som ønsker en innføring i ulike utfordringer du kan bli stilt overfor. Du får kjennskap til ledelsesteori, lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse.

Om kurset

Dette lærer du

Vi tar for oss disse temaene

  • ledelsesteori : innføring og praktisk anvendelse
  • lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og hvor du kan å finne informasjonskilder og verktøy (som lov om arbeidsmiljø, HMS,  IA og sykefraværsoppfølging, inngåelse, utvikling og avslutning av arbeidsforhold)
  • økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse (bedriftsregnskap, dekningsbidrag, KPI, introduksjon til LEAN prinsipper og hovedverktøy)

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er ny i lederrollen.

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, spill og presentasjoner.

Lærere

Våre lærerne har høgskoleutdanning  innen ledelse og  økonomi, og gjerne pedagogisk utdanning.

Eksamen

Det er ingen eksamen til dette kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Bransjeprogram for reiseliv - Ledelse i praksis

Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen reiselivsbransjen. Gjennomføres digitalt med undervisning 2 ganger i uken, på tirsdager og torsdager. Til sammen 10 ganger.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
13.00 - 16.00
Start:
23.02.21
Slutt:
25.03.2021
Kursid:
3679830101