Ledelse i praksis

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, leder og som ønsker en innføring i ulike utfordringer du kan bli stilt overfor. Du får kjennskap til ledelsesteori, lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse.

Om kurset

Dette lærer du

Vi tar for oss disse temaene

  • ledelsesteori : innføring og praktisk anvendelse
  • lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og hvor du kan å finne informasjonskilder og verktøy (som lov om arbeidsmiljø, HMS,  IA og sykefraværsoppfølging, inngåelse, utvikling og avslutning av arbeidsforhold)
  • økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse (bedriftsregnskap, dekningsbidrag, KPI, introduksjon til LEAN prinsipper og hovedverktøy)

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er ny i lederrollen.

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, spill og presentasjoner.

Lærere

Våre lærerne har høgskoleutdanning  innen ledelse og  økonomi, og gjerne pedagogisk utdanning.

Eksamen

Det er ingen eksamen til dette kurset.

Lignende kurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
10.00 - 13.00
Dager:
Man, Tor
Start:
03.10.2022
Slutt:
03.11.2022
Kursid:
3821810484

Bransjeprogram for reiseliv - Ledelse i praksis

Kurset fokuserer på formelle og praktiske oppgaver du møter i hverdagen. Du får kjennskap til lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, sykefravær, lønnsømhet osv. Kurset er gratis for deg som er tilknyttet reiselivsbransjen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
10.00 - 13.00
Dager:
Man, Tor
Start:
07.11.2022
Slutt:
08.12.2022
Kursid:
3821800484

Ledelse i praksis virtuelt

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, leder og som ønsker en innføring i ulike utfordringer du kan bli stilt overfor. Du får kjennskap til ledelsesteori, lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
9500
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Dager:
Tor
Start:
19.01.2023
Slutt:
23.03.2023
Kursid:
3824270484

Bransjeprogram for detalj- og faghandel - Butikksjefer - Ledelse i praksis

Kurset fokuserer på formelle og praktiske oppgaver du møter i hverdagen.NB! Kurset finansieres av bransjeprogram for detalj- og faghandel og er gratis for alle med tilknytning til bransjen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
19.01.2023
Slutt:
23.03.2023
Kursid:
3835640484