Ledelse i praksis

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, leder og som ønsker en innføring i ulike utfordringer du kan bli stilt overfor. Du får kjennskap til ledelsesteori, lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse.

Om kurset

Dette lærer du

Vi tar for oss disse temaene

  • ledelsesteori : innføring og praktisk anvendelse
  • lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og hvor du kan å finne informasjonskilder og verktøy (som lov om arbeidsmiljø, HMS,  IA og sykefraværsoppfølging, inngåelse, utvikling og avslutning av arbeidsforhold)
  • økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse (bedriftsregnskap, dekningsbidrag, KPI, introduksjon til LEAN prinsipper og hovedverktøy)

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er ny i lederrollen.

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, spill og presentasjoner.

Lærere

Våre lærerne har høgskoleutdanning  innen ledelse og  økonomi, og gjerne pedagogisk utdanning.

Eksamen

Det er ingen eksamen til dette kurset.

Lignende kurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Dager:
Man, Tor
Start:
29.08.2022
Slutt:
29.09.2022
Kursid:
3821800484
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Dager:
Man, Tor
Start:
03.10.2022
Slutt:
03.11.2022
Kursid:
3821810484

Ledelse i praksis

Dette kurset tar opp formelle og praktiske oppgaver og utfordringer du møter i hverdagen som leder. Du får kjennskap til lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, sykefravær, lønnsomhet m.m. Digitalt undervisning. Vi bruker Zoom

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8700
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
06.10.2022
Slutt:
08.12.2022
Kursid:
3773160484

Ledelse i praksis virtuelt

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, leder og som ønsker en innføring i ulike utfordringer du kan bli stilt overfor. Du får kjennskap til ledelsesteori, lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8700
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Dager:
Tor
Start:
19.01.2023
Slutt:
23.03.2023
Kursid:
3824270484