Ledelse i praksis

Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, leder og som ønsker en innføring i ulike utfordringer du kan bli stilt overfor. Du får kjennskap til ledelsesteori, lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse.

Om kurset

Dette lærer du

Vi tar for oss disse temaene

  • ledelsesteori : innføring og praktisk anvendelse
  • lover og avtaler som regulerer arbeidslivet og hvor du kan å finne informasjonskilder og verktøy (som lov om arbeidsmiljø, HMS,  IA og sykefraværsoppfølging, inngåelse, utvikling og avslutning av arbeidsforhold)
  • økonomi med vekt på lønnsomhetsforståelse (bedriftsregnskap, dekningsbidrag, KPI, introduksjon til LEAN prinsipper og hovedverktøy)

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er ny i lederrollen.

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, individuell oppgaveløsning, spill og presentasjoner.

Lærere

Våre lærerne har høgskoleutdanning  innen ledelse og  økonomi, og gjerne pedagogisk utdanning.

Eksamen

Det er ingen eksamen til dette kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Bransjeprogram for reiseliv - Ledelse i praksis 21-6

Kurset er gratis for deg som er i reiselivsbransjen. Undervisning skjer digitalt, en gang i uken, på torsdager.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
13.00 - 16.00
Dager:
Tor
Start:
08.04.21
Slutt:
17.06.2021
Kursid:
3713810101

Ledelse i praksis

Dette kurset tar opp formelle og praktiske oppgaver og utfordringer du møter i hverdagen som leder. Du får kjennskap til lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, sykefravær, lønnsomhet m.m. Digitalt undervisning. Vi bruker Zoom og det blir gjort opptak av undervisning.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8700
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Start:
September 2021
Slutt:
22.11.2021
Påmeldingsfrist
23.03.2021
Kursid:
3725298516