Lean kurs

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor og er en av de mest brukte tilnærmingene til forbedringsprosesser i organisasjoner. På kurset får du en innføring i prinsippene fra Lean- filosofien slik at du kan ta dem i bruk for å forbedre din bedrift.

Om kurset

Dette lærer du

Etter å ha fullført dette kurset har du kunnskap om hvordan samarbeid kan skape eksepsjonelle resultater. Du vil lære hvordan du best setter sammen et utviklingsteam, og hvordan prosjektet blir framgangsrikt og smidig.

Vi tar for oss disse temaene:

  • Standardisering: Standardisering av arbeidsoppgaver, Standard operasjonsprosedyre (SOP), 5S, Statistisk prosesskontroll, Totalt produktivt vedlikehold (TPV),
  • Flyt: Just in time, Flytorientert layout, Ledetid, Takttid, Oppetid, Verdistrømsanalyse, Identifisering og fjerning av flaskehalser, Kartlegging av kilder til sløsing, Kanban, SMED
  • Visualisering: Synlig ledelse og systematisk arbeidsobservasjon, Tavler og tavlemøter
  • Kontinuerlig forbedring: Kvalitetssirkler, PDCA hjulet, Fem x og fiskebein-diagram, Six sigma, Verktøyet A3

 Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er leder eller  mellomleder, eller har ansvar for forbedringsprosesser på ulike nivå i bedriften/organisasjonen.

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning, rollespill og presentasjoner. Det kreves aktiv deltakelse og det blir god anledning til å bruke erfaringer og eksempler fra egen arbeidsplass.

Lærere

Våre lærere har høgskoleutdanning  innen ledelse og  økonomi,  bred erfaring med LEAN, og  undervisningserfaring.  

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

LEAN kurs

Dette kurset gjør deg i stand til å bruke prinsipper fra LEAN-filosofien for å forbedre din bedrift. Kurset foregår via videokonferanse. Det må påregnes en del selvstudium og egeninnsats i tillegg til forelesningene.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8700
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
08.30 - 11.30
Start:
Tirsdag 21. September
Slutt:
30.11.2021
Påmeldingsfrist
01.09.2021
Kursid:
3721850484