Lean kurs

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor og er en av de mest brukte tilnærmingene til forbedringsprosesser i organisasjoner. På kurset får du en innføring i prinsippene fra Lean- filosofien slik at du kan ta dem i bruk for å forbedre din bedrift.

Om kurset

Dette lærer du

Etter å ha fullført dette kurset har du kunnskap om hvordan samarbeid kan skape eksepsjonelle resultater. Du vil lære hvordan du best setter sammen et utviklingsteam, og hvordan prosjektet blir framgangsrikt og smidig.

Vi tar for oss disse temaene:

  • Standardisering: Standardisering av arbeidsoppgaver, Standard operasjonsprosedyre (SOP), 5S, Statistisk prosesskontroll, Totalt produktivt vedlikehold (TPV),
  • Flyt: Just in time, Flytorientert layout, Ledetid, Takttid, Oppetid, Verdistrømsanalyse, Identifisering og fjerning av flaskehalser, Kartlegging av kilder til sløsing, Kanban, SMED
  • Visualisering: Synlig ledelse og systematisk arbeidsobservasjon, Tavler og tavlemøter
  • Kontinuerlig forbedring: Kvalitetssirkler, PDCA hjulet, Fem x og fiskebein-diagram, Six sigma, Verktøyet A3

 Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er leder eller  mellomleder, eller har ansvar for forbedringsprosesser på ulike nivå i bedriften/organisasjonen.

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning, rollespill og presentasjoner. Det kreves aktiv deltakelse og det blir god anledning til å bruke erfaringer og eksempler fra egen arbeidsplass.

Lærere

Våre lærere har høgskoleutdanning  innen ledelse og  økonomi,  bred erfaring med LEAN, og  undervisningserfaring.  

Lignende kurs

LEAN kurs virtuelt

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor og er en av de mest brukte tilnærmingene til forbedringsprosesser i organisasjoner. På kurset får du en innføring i prinsippene fra Lean- filosofien slik at du kan ta dem i bruk for å forbedre din bedrift.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
9500
Undervisningstimer:
30
Tidspunkt:
08.30 - 11.30
Dager:
Tir
Start:
17.01.2023
Slutt:
21.03.2023
Kursid:
3824210484