Kurs i ledelse: Å lykkes som leder

Er du ny i lederrollen og søker kunnskap om hvordan du best kan ivareta denne til beste for deg selv, medarbeiderne dine og virksomheten? Eller har du allerede ledererfaring men søker ny motivasjon, kunnskap og utvikling? Å lykkes som leder er et tverrfaglig lederkurs som gir viktig og solid faglig påfyll innenfor sentrale temaer innen ledelse.

Om kurset

Dette lærer du

Ledelse - ansvar og rolleforståelse

 • ansvar som ligger i lederrollen
 • verdier og atferdskrav hos ledere
 • lederen som rollemodell

Ledelse gjennom motivasjon: Hvordan være en motiverende leder?

 • hva nyere arbeidslivsforskning forteller oss om viktigheten av motiverte medarbeidere for en virksomhets resultater
 • vesentlige faktorer som skaper motivasjon og engasjement hos medarbeiderne
 • positive effekter av begeistringsledelse

Ledelse gjennom kommunikasjon: Hvordan skape best mulig kommunikasjon med medarbeiderne sine

 • lederen som kommunikator
 • lederkommunikasjon som verktøy for å skape gode relasjoner med medarbeiderne
 • ledelse gjennom lytting
 • balansen mellom informasjon/enveiskommunikasjon ovenfor medarbeiderne og toveis-kommunikasjon og dialog
 • hva som kjennetegner god dialog med medarbeiderne
 • retorikk i ledelse: hvordan være en leder som overbeviser, engasjerer og motiverer

Den vanskelige samtalen som en lærings- og utviklingssamtale

 • Hvordan gi konstruktiv kritikk som motiverer medarbeiderne, og hvordan gjøre “den vanskelige samtalen” til en lærings- og utviklingssamtale

HMS i et psykososialt perspektiv

 • psykososialt arbeidsmiljø og mellommenneskelig samhandling i en organisasjon
 • hva Arbeidsmiljøloven sier om lederes ansvar for å skape et godt psykososialt og psykisk arbeidsmiljø
 • sentrale kjennetegn ved et godt psykososialt arbeids- og samarbeidsmiljø

Situasjonsbestemt ledelse

 • hvordan lede mest mulig hensiktsmessig med utgangspunkt i medarbeidernes kompetanse og motivasjon
 • de fire lederstilene i situasjonsbestemt ledelse

Å lede med emosjonell intelligens

 • hvordan emosjonell intelligens kan skape optimal kommunikasjon og samhandling
 • ulike elementer i emosjonelt intelligent lederskap

Flerkulturell kompetanse

 • relasjonsfokuserte og avtalefokuserte kulturer
 • lavkontekst- og høykontekstkulturer
 • formelle og uformell kulturer
 • forskjellig innstilling til tid: monokrone og polykrone kulturer
 • hvordan uttrykke følelser: ekspressive og reserverte kulturer

Hvem er kurset for

Kurset passer for nye og erfarne mellomledere og ledere i alle typer virksomheter, private og offentlige.

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesninger og diskusjoner med og mellom kursdeltakerne rundt de sentrale temaene i kurset for hvordan man lykkes som leder. Deltakerne vil dessuten jobbe i grupper med spørsmål om hvordan de helt konkret kan utføre sin oppgave som leder best mulig.

Lignende kurs

Å lykkes som leder virtuelt V23

Bli en motiverende leder og skap best mulig kommunikasjon med dine medarbeidere.Bruk av positive tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk ved en lærings- og utviklingssamtale for å skape en sterk og vellykket virksomhet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8500
Undervisningstimer:
24
Tidspunkt:
12.00 - 16.00
Dager:
Tor
Start:
23.02.2023
Slutt:
30.03.2023
Kursid:
3824020484