Kurs i kontrakt- og avtaleskriving

Gode avtaler er gull verd! På dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert.

Om kurset

Dette lærer du

Kurset fokuserer på kontraktens ordlyd og  betydningen av å beskrive kritiske faktorer  som kan påvirke  resultatet. Du lærer også om din rolle og ansvar som kontraktspart overfor ulike typer kunder.  

Hva er en kontrakt og hvorfor skal vi ha en kontrakt?

 • Juridisk tekst
 • Konkurransefortrinn
 • Ansvarsforhold

Kontraktens innhold: De tre hovedelementene

 • Spesiell del 
 • Generell del 
 • Detaljer, spesifikasjoner, tillegg

Kontrakten som grunnlag for tilbud

 • Tillit hos kunden
 • Gjenbruk

Kontrakten: Praktisk eksempel

 • Valg av standardkontrakt 
  • Standardkontrakt = standardartikler
  • Spesiell del
  • Detaljer, spesifikasjoner, tillegg

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som skal inngå kontrakter/avtaler med profesjonelle eller ikke-profesjonelle kunder. Det kan særlig være aktuelt for deg som jobber i byggebransjen, men vil også være relevant for enkeltmannsforetak/selvstendig næringsdrivende i andre bransjer og for deg som har planer om å etablere egen virksomhet.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom teori, diskusjoner og erfaringsutveksling og praktiske eksempler fra deltakernes bransjer. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

 Lærere

Lærer er bedriftsrådgiver eller lignende med erfaring fra utlysning av anbud og inngåelse av kontrakter.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Bransjeprogram for reiseliv - Kontrakt- og avtaleskriving 10

Gode avtaler er gull verd! På dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
8
Tidspunkt:
09.00 - 12.30
Start:
Tirsdag 18. mai
Slutt:
25.05.2021
Kursid:
3700240101

Kontrakt- og avtaleskriving H21

Gode avtaler er gull verd! På dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3100
Undervisningstimer:
8
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
21. oktober
Slutt:
28.10.2021
Påmeldingsfrist
01.09.2021
Kursid:
3725980484