Kurs i kontrakt- og avtaleskriving

Gode avtaler er gull verd! På dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert.

Om kurset

Dette lærer du

Kurset fokuserer på kontraktens ordlyd og  betydningen av å beskrive kritiske faktorer  som kan påvirke  resultatet. Du lærer også om din rolle og ansvar som kontraktspart overfor ulike typer kunder.  

Hva er en kontrakt og hvorfor skal vi ha en kontrakt?

 • Juridisk tekst
 • Konkurransefortrinn
 • Ansvarsforhold

Kontraktens innhold: De tre hovedelementene

 • Spesiell del 
 • Generell del 
 • Detaljer, spesifikasjoner, tillegg

Kontrakten som grunnlag for tilbud

 • Tillit hos kunden
 • Gjenbruk

Kontrakten: Praktisk eksempel

 • Valg av standardkontrakt 
  • Standardkontrakt = standardartikler
  • Spesiell del
  • Detaljer, spesifikasjoner, tillegg

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som skal inngå kontrakter/avtaler med profesjonelle eller ikke-profesjonelle kunder. Det kan særlig være aktuelt for deg som jobber i byggebransjen, men vil også være relevant for enkeltmannsforetak/selvstendig næringsdrivende i andre bransjer og for deg som har planer om å etablere egen virksomhet.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom teori, diskusjoner og erfaringsutveksling og praktiske eksempler fra deltakernes bransjer. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

 Lærere

Lærer er bedriftsrådgiver eller lignende med erfaring fra utlysning av anbud og inngåelse av kontrakter.

Lignende kurs

Bransjeprogram for reiseliv - Kontrakt- og avtaleskriving

Gode avtaler er gull verd! På dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert.Kurset er gratis for deg som er i reiselivsbransjen. Undervisning skjer digitalt.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
8
Tidspunkt:
09.00 - 21.00
Start:
22.11.2022
Slutt:
29.11.2022
Kursid:
3821780484
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3500
Undervisningstimer:
8
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
14.02.2023
Slutt:
21.02.2023
Påmeldingsfrist
27.06.2022
Kursid:
3824420484