Kurs i forvaltningsrett

Forvaltningsrett er et tilbud til deg som ønsker å forstå rettsreglene i offentlig forvaltning, og de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen.

Om kurset

Dette lærer du

Du vil få kunnskap om

  • forvaltningslovens regler for inhabilitet
  • regler for veiledningsplikt og taushetsplikt
  • regler for saksforberedelser av enkeltvedtak
  • regler for forhåndsvarsel, utredning- og informasjonsplikt og innsynsrett
  • regler for krav til begrunnelse av vedtak
  • læren om myndighetsbruk

Hvem er kurset for

Kurset er åpent for alle, men passer spesielt for personer som jobber i offentlig forvaltning eller som søker kompetanse innen forvaltningsrett. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen veksler mellom forelesning, erfaringsutveksling og diskusjoner.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Lærer på kurset er jurist med erfaring fra forvaltningsrett.

Lignende kurs

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er et tilbud til deg som ønsker å forstå rettsreglene i offentlig forvaltning, og de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen.Forelesningene går over 4 kvelder - en kveld pr uke.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
6140
Undervisningstimer:
16
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
19.10.2022
Slutt:
09.11.2022
Påmeldingsfrist
10.04.2022
Kursid:
3767970484