Juss for folket - praktisk juss

Juss er relevant, morsomt og nyttig - og gjennomsyrer hele samfunnet. Bare se på nyhetene eller slå opp i en avis – vi omgir oss med juss og rettsregler hele tiden!

Sted

Endre

Pris5 900,-

Om kurset

Dette lærer du

Etter kurset vil du ha fått et innblikk i de rettsområdene som er mest relevante og matnyttige for folk flest:  

 • rettskildelære
 • Strafferett og straffeprosess
 • arbeidsrett
 • familierett
 • arverett
 • erstatningsrett og kjøpsrett

Vi tar for oss de mest sentrale temaene innen disse rettsområdene og vil ha en praktisk tilnærming.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har lyst til å lære mer om hvordan rettsstaten Norge fungerer og hvilke rettsregler som finnes. Det kreves ingen forkunnskaper.

Gjennomføring

Undervisningen består av forelesninger og spørsmål-diskusjoner. Vi besøker også Oslo tingrett for å følge en straffesak og får en omvisning i Høyesteretts Hus.

Lærere

Vår lærer på kurset er erfaren jurist som også underviser på første avdeling juss.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 5900
 • Timer 24
 • Tidspunkt 17.00 - 19.30
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • Dager Ons
 • StartOnsdag 9. oktober 2019
 • Slutt27.11.2019
«Juss til folket» / «Juss for dummies»Har du lyst til å lære mer om hvordan rettsstaten Norge fungerer og hvilke rettsregler som finnes?Juss er et relevant, morsomt og nyttig fag som gjennomsyrer hele samfunnet. Bare se på nyheter og slå opp i en avis – vi omgir oss med juss og rettsregler hele tiden!De rettsområder som er mest relevante og matnyttige for folk flest, er nok rettskildelære, strafferett, straffeprosess, arbeidsrett, familierett, arverett, erstatningsrett og kjøpsrett.