Innføring i prosessledelse

Hvordan gjennomføre gode prosesser?

På dette innføringskurset får du en grunnleggende innføring i prosessledelse og gode eksempler og verktøy du kan benytte i gjennomføringen av prosesser.

Om kurset

Dette lærer du

1. Introduksjon prosessledelse

 • hva er en prosess og prosessledelse
 • forskjell mellom prosess- og prosjektledelse, coaching og veiledning

2. Elementer som skaper gode (positive) prosesser

 • tilnærming til prosessen
 • hvordan få fram det beste i deltakerne
 • fokus på fortid, nåtid og framtid.

3. Prosessløpet

 • åpningsfase
 • lukkefase
 • ventefase
 • avslutning og konklusjon

4. Utfordringer i en prosess

 • kartlegging
 • hvordan unngå negativitet
 • tidspress og framdrift
 • ledelse kontra overstyring

5. Gjennomgang av tilgjengelige verktøy og redskap i prosessen

 • verktøy for å definere prosessen
 • verktøy for å finne ut erfaringer, muligheter , begrensninger mm
 • verktøy for å generere ideer
 • verktøy for å designe prosessen
 • verktøy for å realisere, implementere og iverksette

Hvem er kurset for

Kurset passer for alle som har ansvar for å lede prosesser innen både privat og offentlig sektor.  

Gjennomføring

Kurset veksler mellom forelesninger,  erfaringsutveksling, eksempler og øvelser.

Lærere

Vår lærer har lang erfaring med ledelse av prosesser.  

Lignende kurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7500
Undervisningstimer:
20
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Start:
31.01.2023
Slutt:
28.02.2023
Kursid:
3824380484