Innføring i grunnleggende prinsipper innen Lean

Kurset er et digitalt treningsopplegg som er bygget på prinsipper fra Lean-filosofien.  Lean handler om å forbedre verdiskapningen, med utgangspunkt i kundenes behov.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du 

Etter fullført kurs skal du være i stand til å bruke Lean-prinsippene i din egen arbeidshverdag: Hvordan du kan se ditt eget arbeid i et kunde-/helhetsperspektiv og hvordan systematisk læring og forbedring kan gjøre at du stadig jobber smartere.

På kurset gjennomgår vi de sentrale prinsippene i Lean-filosofien

1)     Flyteffektive verdistrømmer: Arbeidsprosesser organisert for optimal verdiskapning, med minst mulig sløsing

2)      Visualisering og fremdriftskontroll: Mål, resultater og fremdrift som til l enhver tid er lett tilgjengelige og visualisert, slik at vi kan oppdage og agere raskt på avvik

3)      Kontinuerlig læring og forbedring: Systematisk å  forstå de bakenforliggende årsakene til utfordringer man opplever i sitt arbeid, for å slik å ha en kontinuerlig forbedring i måten du jobber på.

Hvem er kurset for

Kurset er et tilbud for deg som jobber innen olje- og gassektoren, og passer for alle deler av virksomheten; enten du er leder, jobber operativt eller i en stabsfunksjon.

Gjennomføring

Kurset veksler mellom videoer, egenstudier og refleksjonsoppgaver i grupper. Kurset er delt inn i  av fire moduler, der hver modul  består av fire forelesningsvideoer med en refleksjonsoppgave til hver video.. Refleksjonsoppgaven  kan  utføres individuelt, men vil gi best utbytte dersom den  gjøres i relevante grupper fra virksomhetene. Hver enkel modul er frittstående og kan gjennomføres uavhengig av de andre modulene.

Lærere

Videoforelesningene er utviklet og holdes av Niklas Modig, som har bakgrunn som forsker, foredragsholder og forfatter. Sprint Consulting v/ Håvard Jordet Langhammer vil ha ansvaret for refleksjonsoppgavene og de virtuelle undervisningstimene.