Innføring i coaching og ledelse

Bli mer trygg og kompetent i din rolle som leder og veileder gjennom dette innføringkurset i coaching og ledelse.

Om kurset

Dette lærer du

Vi gjennomgår bl. a.:

 • bevisstgjøring av egen adferd/tendenser
 • egen utvikling
 • ulike typer coaching
 • ledelse og lederfunksjoner
 • coachingferdigheter og coachingkvaliteter
 • menneskesyn og verdier
 • ulike lederstiler
 • situasjonsbetinget ledelse
 • motivering av medarbeidere
 • Hertzbergs og andres motivasjonsundersøkelser
 • kommunikasjon mellom leder og den som blir ledet
 • lederatferd/endring av atferd
 • forventninger og krav
 • resultatfokus kontra problemfokus
 • lojalitet
 • bedriftskultur/kulturbærere
 • grunnleggende om spørsmålsteknikk og lytting
 • bruk av coachingmetoder i daglig ledelse
 • konflikthåndtering/vanskelige samtaler

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som som har lyst til å lære mer om moderne ledelse og coaching for å kunne gjøre en bedre jobb.

Gjennomføring

Læreren går gjennom flere tilnærmingsmåter og teorier, og viser ulike teknikker som deltakerne øver på under veiledning.

Lærere

Våre lærere har undervisningskompetanse og erfaring  i faget i tillegg til undervisningserfaring.

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Du har valgt:

Innføring i Coaching og ledelse

Bli mer trygg og kompetent i din rolle som leder og veileder gjennom innføringskurset i coaching og ledelse. Du vil blant annet lære forskjellige coaching metoder som kan brukes i din daglige ledelse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
3400
Undervisningstimer:
16
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
16.03.2022
Slutt:
06.04.2022
Kursid:
3758044847