HR i praksis

Bli med på et praktisk orientert kurs innen HR-faget. Kurset tar for seg de ulike aspektene ved ansettelsesforhold, fra medarbeidere utvelges og starter i bedriften til avslutningen av arbeidsforhold - og ikke minst alt som skjer underveis.

Om kurset

Dette lærer du

Du lærer om HR-funksjonens rolle fra A til Å, og hvordan den er med som rådgiver og støtte for organisasjonen.

Tema:

 • rekrutteringsprosessen
 • arbeidsreglement
 • pensjon og personalforsikring
 • samarbeid med tillitsvalgte
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • opplæring
 • medarbeidersamtaler
 • organisasjons- og teamutvikling
 • vanskelige samtaler
 • oppsigelse og avskjed
 • permittering og nedbemanning

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som jobber med personalarbeid i privat eller offentlig sektor, eller som ønsker å gjøre det.

Gjennomføring

Dette er et praktisk orientert kurs og undervisningen er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske oppgaver. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Hovedlæreren har 30 års erfaring i faget, og gjesteforelesere stiller med bred erfaring på sine områder.

Du har valgt:

HR i praksis

Bli med på et praktisk orientert kurs innen HR-faget. Kurset tar for seg de ulike aspektene ved ansettelsesforhold, fra medarbeidere utvelges og starter i bedriften til avslutningen av arbeidsforhold - og ikke minst alt som skjer underveis.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
10000
Undervisningstimer:
40
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
09.03.2022
Slutt:
04.05.2022
Kursid:
3762930484