HR i praksis

Bli med på et praktisk orientert kurs innen HR-faget. Kurset tar for seg de ulike aspektene ved ansettelsesforhold, fra medarbeidere utvelges og starter i bedriften til avslutningen av arbeidsforhold - og ikke minst alt som skjer underveis.

Om kurset

Dette lærer du

Du lærer om HR-funksjonens rolle fra A til Å, og hvordan den er med som rådgiver og støtte for organisasjonen.

Tema:

  • personaladministrasjon
  • ledelse
  • arbeidsrett og samarbeid med tillitsvalgte
  • nedbemanning
  • rekrutteringsprosessen
  • psykososialt arbeidsmiljø
  • medarbeidersamtaler og kommunikasjon
  • organisasjonsutvikling og strategi
  • IA og oppfølging av sykmeldte
  • mobbing i arbeidslivet

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som jobber med personalarbeid i privat eller offentlig sektor, eller som ønsker å gjøre det. Kurset passer også for ledere i mindre og mellomstore virksomheter, samt HMS-medarbeidere og tillitsvalgte.

Gjennomføring

Dette er et praktisk orientert kurs og undervisningen er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske oppgaver. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Hovedlæreren har 30 års erfaring i faget, og gjesteforelesere stiller med bred erfaring på sine områder.

Lignende kurs

HR i praksis virtuelt

Bli med på et praktisk orientert kurs innen HR-faget. Kurset tar for seg de ulike aspektene ved ansettelsesforhold, fra medarbeidere utvelges og starter i bedriften til avslutningen av arbeidsforhold - og ikke minst alt som skjer underveis.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12500
Undervisningstimer:
40
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Ons
Start:
15.02.2023
Slutt:
26.04.2023
Kursid:
3824480484