Grunnkurs i økonomi- og administrasjon

Dette kurset er for deg som ønsker å jobbe på kontor og gir deg grunnleggende kunnskaper om kontorservice, IKT-tjenester og økonomi i en virksomhet.

Om kurset

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med service, kontorstøtte og administrasjons- og saksbehandling.

Dette lærer du

Kontorservice

 • virksomhetens organisering og servicetilbud
 • kundebehandling
 • personalforvaltning
 • kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling
 • kunnskapsorganisering og informasjonsflyt
 • kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice
 • regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og sikkerhet
 • håndtering av endring og utvikling i organisasjonen 

IKT-tjenester (informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester)

 • bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder
 • sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt
 • bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette.

Økonomi

 • bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon.
 • bruk av økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns- og personalrelatert arbeid

Gjennomføring

Faglig gjennomgang, gruppearbeid og diskusjoner, individuell oppgaveløsing. Hjemmearbeid må regnes med. Deler av undervisningen kan også foregå som klasserom på nett. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Eksamen

Kursbevis ved minimum 75 % oppmøte

Lignende kurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
19900
Undervisningstimer:
60
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Dager:
Man
Start:
29.08.2022
Slutt:
23.01.2023
Kursid:
3810330484