Etikk

I helsevesenet dukker det stadig opp etiske problemstillinger og vanskelige valg må foretas. Dette kurset gir deg større innsikt og bevissthet i hvorfor vi tenker som vi gjør og gjør det vi gjør.
Du blir bedre kjent med deg selv og får større forståelse for andre. Du får en faglig forståelse for hva etikk og filosofi innebærer og hvorfor det er viktig å ha kunnskap om dette for deg som jobber innen helsevesenet eller er i jobb med mennesker generelt.

Om kurset

Dette lærer du

  • Hva er etikk og filosofi?
  • Hva er rett og galt for hvem?
  • Bli kjent med oss selv
  • Hvilke verdier og holdninger har jeg?
  • Hvilke verdier har du?
  • Hvordan påvirker dine verdier deg og hvordan påvirker de deg i møte med andre?
  • Hvordan har dine holdninger og din moral innflytelse på din hverdag og dine valg?
  • Å se bak det vi kan se med det blotte øye
  • Å kjenne igjen etiske problemstillinger
  • Praktiske øvelser

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe innen helsevesenet, både faglært og ufaglært. Det passer også for deg som jobber med mennesker generelt og ønsker økt innsikt og faglig forståelse av etikk og filosofi.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Gjennomføring

Undervisningen består av forelesninger, diskusjon, oppgaveløsninger og øvingsoppgaver.

Lærere

Lærerne på dette kurset har både teoretisk og praktisk kunnskap innen fagområdet.

Du har valgt:

Etikk og helse

På dette spesialkurset får du innsikt og faglig forståelse innen etikk og filosofi. Målet er å gi deg en faglig forståelse for hva etikk og filosofi innebærer og hvorfor det er viktig å ha kunnskap om dette for deg som jobber innen helsevesenet eller er i jobb med mennesker generelt.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Drammen
Samlet pris:
2700
Undervisningstimer:
12
Tidspunkt:
17.30 - 21.15
Start:
07.02.2022
Slutt:
21.11.2022
Kursid:
3744743047