Etablererkurs

På kurset får du grunnleggende kunnskap om etableringsfaglige emner som markedsanalyse, forretningsplan, budsjett, skatt/mva., salg og markedsføring. I tillegg tar vi for oss hvilke utfordringer du som gründer kan møte når du skal etablere egen bedrift.

Om kurset

Dette lærer du

Økonomiledelse 20 timer

 • Bedriftsetablering og entreprenørskap
 • Introduksjon til entreprenørskap
 • Forretningskonsept, forretningsplan og strategi
 • Investering, kapitalbehov og finansiering
 • Finansiering for oppstartsbedrifter
 • Budsjettering og regnskap
 • Budsjettering og lønnsomhetsvurdering
 • Regnskap, prissetting og kalkulasjon
 • Økonomisk ledelse
 • Økonomisk styringsprosess i en bedrift: analyse, målsetting, planlegging, gjennomføring, kontroll og vurdering
 • Krav til regnskapsbyråer og revisorer
 • Lover og forskrifter som regulerer ledelse og styring av økonomien.

Det vil bli presentert ulike modeller til bruk i budsjettering og analysearbeid.

Markedsføring og salg 10 timer

 • Marked og kundegrupper
 • Kjøpsprosessen til kunder i de ulike markedene og planlegging av markedstiltak
 • Kriterier for segmentering av markeder og valg av målgrupper
 • Ulike metoder og teknikker for markedsundersøkelser
 • Virkemidler og aktiviteter i markedsføringen
 •  Nettverksbygging, og bruk av nettverk, sosiale og digitale medier
 • Markedsstrategi
 • Markedsføring som del av en forretningsplan
 • SWOT analyse
 • Valg av produkter, tjenester og markeder

Kontrakter og avtaler 15 timer

Hva er en kontrakt og hvorfor skal vi ha en kontrakt?

 • Juridisk tekst
 • Konkurransefortrinn
 • Ansvarsforhold

Kontraktens innhold – de tre hovedelementene

 • Spesiell og generell del
 • Detaljer – Spesifikasjoner – Tillegg
 • Praktiske eksempler
 • Standardkontrakter

Kontrakten som grunnlag for tilbud

 • Tillit hos kunden
 • Gjenbruk

Hvem er kurset for

Dette er kurset for deg som nylig har etablert, eller har planer om å  etablere en bedrift.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og klasserom på nett.

Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en aktiv del av klassen.

Vi tar også opptak av undervisningen, slik at du kan se undervisningen på nytt, eller i ettertid om du er forhindret fra å møte.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i det faget de underviser i, samt pedagogisk utdanning og/eller lang undervisningserfaring.

Lignende kurs

Etablererkurs

Dette kurset gir en innføring i det du trenger å vite før du starter egen bedrift, eller jobber med utvikling av nytt produkt eller ide.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12500
Undervisningstimer:
40
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Man
Start:
24.10.2022
Slutt:
16.01.2023
Kursid:
3768080484

Etablererkurs virtuelt

På kurset får du grunnleggende kunnskap om etableringsfaglige emner som markedsanalyse, forretningsplan, budsjett, skatt/mva., salg og markedsføring. I tillegg tar vi for oss hvilke utfordringer du som gründer kan møte når du skal etablere egen bedrift.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12500
Undervisningstimer:
40
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Man
Start:
16.01.2023
Slutt:
20.03.2023
Kursid:
3824130484