Sykepleier i ambulansetjenesten – innfasingskurs

Dette kurset passer for autoriserte sykepleiere som ønsker å jobbe i ambulansetjenesten.  Kurset tar for seg praktisk og metodisk pasientundersøkelse,  iverksettelse av  tiltak på aktuelle funn, bruk av prosedyrer og protokoller, kvalitetssikring med bruk av medisinsk teknisk utstyr og verktøy for overvåkning og dokumentasjon.

Det er også stort fokus på egensikkerhet, samband og kommunikasjon, praktisk og taktisk samhandling med andre etater.

Om kurset

Dette lærer du

Bil og utstyr, som arbeidsredskap, utstyr vedlikehold/sjekk

 • Smittevern
 • Utstyrs sjekk og vedlikehold, sjekklister m.m.
 • Bilteknisk
 • Bruk og vedlikehold/tilkobling av utstyr i sykekupe

Redningsteknisk; egensikkerhet, bruk av redningsteknisk utstyr, samarbeid med andre etater 

 • Praktisk bruk av redningsteknisk utstyr og sikring i bil
 • Frigjøring av bil/fastklemt pasient
 • Nybil-teknologi
 • Tauredning

Nødnett/kommunikasjon

 • Radiofunksjonalitet,
 • Talegrupper og samhandlingsgruppe; BAPS/samvirke
 • En-til-en telefoni

IKT-verktøy i ambulansetjenesten; AMIS, EPJ og Mobimed ev andre systemer

Operativt arbeid 

 • Samhandling med andre etater
 • Organisering av større skadested
 • Prioritering av operative oppgaver og pasient triage
 • Div øvelser; Planspill og praksis med andre etater
 • PLIVO
 • CBRNE

Metodisk pasientundersøkelse

 • Primær- og sekundær us, SAMPLER etc
 • Prinsippene i PHTLS og AMLS
 • Funn, tiltak og prosedyrer/tiltaksbok (Bliksund/ MOM)

Praktiske øvelser og ferdigheter

 • Bårer- og bæreutstyr; ambulansebåre, vakum-madrass, Scoop/ back-board, bærestol, evakuerings seil/duk.
 • Avansert hjerte- og lungeredning
 • Avanserte luftveissikringer, luftveisstøtte, dekompresjon av overtrykkspneumothorax
 • Stans av og kontroll på store blødninger
 • Evakuering og immobilisering med spinal- og columnakontroll

Kommunikasjon og utagerende atferd

 • Hva er kommunikasjon? Hvordan kommuniserer vi?
 • Hva påvirker kommunikasjon?
 • Hva fremmer god kommunikasjon?
 • Hva forstyrrer/ skaper dårlig kommunikasjon?
 • Forutsetninger for vellykket kommunikasjon
 • Hva fremmer/hemmer truende atferd
 • Posisjonering
 • Ulike håndterbare og beviste teknikker for nøytralisering av truende atferd 

Hvem er kurset for

Kurset passer for sykepleiere som ønsker å jobbe i ambulansetjenesten. 

Opptakskrav

Du må ha bakgrunn som autorisert sykepleier og ha noe erfaring. I tillegg må du være villig til å skaffe degsertifikat for utrykningskjøring samt den vektklasse ambulansen har B/C1.

Gjennomføring

Undervisningen blir lagt opp med to- og tre- dagers samlinger med en kombinasjon av klasseromsundervisning, praktiske øvelser og ferdighetstrening.

Opplæringen er vesentlig er basert på praktisk håndtering av utstyr, praktiske øvelser og samspill/samhandling med andre etater i operativt arbeid på lite og stort skadested. 

Lærere

Erfarne ambulansearbeidere med bakgrunn som fagarbeidere, sykepleiere og paramedic. 

Eksamen

Kurset forbereder deg til privatisteksamen Vg2 Ambulansemedisin, Vg2 Ambulanseoperative emner og Vg2 Ambulansefag tverrfaglig eksamen.

Du har valgt:

Sykepleier i ambulansetjenesten - innfasingskurs

Dette kurset passer for autoriserte sykepleiere som ønsker å jobbe i ambulansetjenesten. Kurset tar blant annet for seg praktisk og metodisk pasientundersøkelse, iverksettelse av tiltak på aktuelle funn, bruk av prosedyrer og protokoller, kvalitetssikring med bruk av medisinsk teknisk utstyr og verktøy for overvåkning og dokumentasjon. Undervisningen blir lagt opp med teoretiske økter i virtuelt klasserom kombinert med to fysiske samlinger, ved vårt studiested for ambulansefag i Hallingdal.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Gol
Samlet pris:
19900
Undervisningstimer:
80
Tidspunkt:
08.30 - 14.15
Start:
30.11.2021
Slutt:
03.02.2022
Kursid:
3733643550