Spesialpedagogikk: psykisk utviklingshemming

På kurset lærer du om psykisk utviklingshemning, og hvordan du skaper og legger til rette for gode læringssituasjoner tilpasset barn med utviklingshemning.

Sted

Endre

Pris1 800,-

Om kurset

Dette lærer du

Faglig kompetanse blant ansatte i barnehagen og skolen er viktigere enn noen gang. Din rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov. Alle er forskjellige, med ulike måter å lære på. Vi går gjennom:

 • hva er psykisk utviklingshemning

 • grader av psykisk utviklingshemning

 • forekomst og årsak

 • hvordan viser vanskene seg

 • Downs syndrom

 • læring og utvikling

 • intellektuell fungering

 • mestring og eget selvbilde

 • tilpasset opplæring

 • prinsipper for opplæringen

 • lovverk m.m.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe i barnehage og skole med barn som krever særskilt hjelp og støtte. Det passer også for foreldre, pårørende og helsepersonell.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset

Gjennomføring

Kurset veksler mellom forelesninger,  erfaringsutveksling, eksempler og øvelser.

Lærere

Læreren er spesialpedagog med mangeårig erfaring i å undervise voksne innen fagfeltet. Lærer tar utgangspunkt i dine forkunnskaper og danner en kunnskapsbro mellom det du allerede kan og det du skal lære på kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 1800
 • Timer 9
 • Tidspunkt 17.30 - 20.30
 • Sted Folkeuniversitetet Hønefoss
 • Start04.03.2020
 • Slutt18.03.2020
 • Påmeldingsfrist04.03.2020