Spesialpedagogikk: psykisk utviklingshemming

På kurset lærer du om psykisk utviklingshemning, og hvordan du skaper og legger til rette for gode læringssituasjoner tilpasset barn med utviklingshemning.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Faglig kompetanse blant ansatte i barnehagen og skolen er viktigere enn noen gang. Din rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov. Alle er forskjellige, med ulike måter å lære på. Vi går gjennom:

 • hva er psykisk utviklingshemning

 • grader av psykisk utviklingshemning

 • forekomst og årsak

 • hvordan viser vanskene seg

 • Downs syndrom

 • læring og utvikling

 • intellektuell fungering

 • mestring og eget selvbilde

 • tilpasset opplæring

 • prinsipper for opplæringen

 • lovverk m.m.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe i barnehage og skole med barn som krever særskilt hjelp og støtte. Det passer også for foreldre, pårørende og helsepersonell.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset

Gjennomføring

Kurset veksler mellom forelesninger,  erfaringsutveksling, eksempler og øvelser.

Lærere

Læreren er spesialpedagog med mangeårig erfaring i å undervise voksne innen fagfeltet. Lærer tar utgangspunkt i dine forkunnskaper og danner en kunnskapsbro mellom det du allerede kan og det du skal lære på kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss