Spesialpedagogikk: matematikkvansker

På dette kurset kan du lære om hva matematikkvansker er og de ulike variantene; pedagogiske, generelle og spesifikke (dyskalkuli).

 Hva er det, hvordan oppdage det, hvordan kartlegge det og hvordan jobbe med det? 

 

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Hva lærer du

  • hva kjennetegner ulike former for matematikkvansker
  • kartleggingsverktøy, bl.a.  Adlers matematikkscreening
  • hvordan jobbe videre med kompenserende tiltak
  • hvilke konsekvenser kan matematikkvansker få for videregående utdanning.

 

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å lære mer om matematikkvansker og hvordan gjenkjenne og jobbe med dette.  Lærere i grunnskole og videregående, samt  enkeltpersoner som vil lære mer om matematikkvansker for egen del

 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som dagskurs i virtuelt klasserom.

Lærer

Tone Landro Fauglied har hovedfag i spesialpedagogikk fra UiO og har jobbet de siste 20 årene i PPT med både aldersgruppen 0 - 16 år, videregående og voksne.