Spesialpedagogikk for ansatte i skole, SFO og barnehage - påbyggingskurs

Hvordan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer? Kurset passer også for foresatte.

Om kurset

Dette lærer du

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer. Vi går gjennom følgende temaer:

  • Atferdsvansker. Hva er atferdsvansker og hvordan jobbe med dette?
  • Lese-skrivevansker/dysleksi og kartlegging. Gjennomgang av Språk 6-16
  • Minoritetsspråklige. Juridiske rammer og tospråklig opplæring
  • Normalutvikling hos barn og unge. Når bør vi være bekymret?
  • Autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner autismespekterforstyrrelser og hvordan jobbe med disse barna/ elevene?
  • Traumer og tilknytning. Hva skjer i hjernen ved traume og tilknytningsvansker og hvordan jobbe med dette?
  • Digitale læringsmidler for barn og ungdom med utfordringer. Hvordan bruke teknologi og nyere apper i forhold til ulike læringsutfordringer?
  • Matematikkvansker - pedagogiske og spesifikke. Hvordan oppdage matematikkvansker og hvordan jobbe med dette?

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber/vil jobbe i barnehage, skole og skolefritidsordningen, og som ønsker å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte. Kurset passer også for foresatte som har erfaring med egne barn med spesialpedagogiske behov.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Kurset er praktisk rettet og undervisningen er basert på teori, oppgaveløsning og diskusjoner. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning. Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av senere, så mange ganger du ønsker. 

Lærere

Våre lærere er erfarne spesialpedagoger.

Eksamen

Det er ikke avsluttende eksamen, men man får kursbevis ved  minst 75 % fremmøte

Du har valgt:

Spesialpedagogikk, påbygging

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer. Du har mulighet til å bygge videre på kompetansen du tilegnet deg gjennom grunnkurset, og mange nye spennende temaer. Be om fremdriftsplan hvor alle temaer fremgår.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
01.11.2021
Slutt:
13.12.2021
Kursid:
3733800484

Lignende kurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
April -22
Slutt:
30.05.2022
Kursid:
3759950484