Spesialpedagogikk for ansatte i skole, SFO, og barnehage - påbyggingskurs

Kurset passer for deg som har erfaring med barn og unge og har behov for spesialpedagogiske grunnkunnskaper i ditt daglige arbeid.

Hvordan arbeide med barn og ungdom som har utfordringer?

Om kurset

Dette lærer du

Kurset omhandler følgende tema på et overordnet nivå:

  • Traumer og tilknytningsvansker: Hva skjer i hjernen ved traume og tilknytningsvansker og hvordan jobbe med dette?
  • Normalutvikling hos barn og unge:  Når bør vi være bekymret for barn og unges utvikling?
  • LP-modellen og pedagogisk analyse:  Hvordan kan assistenter/fagarbeidere jobbe på systemnivå for å bedre læringsmiljøet i skole og barnehage?
  • Sosial kompetanse:  Hvordan jobbe med sosial kompetanse hos enkeltbarn og i grupper?
  • Lese-skrivevansker:  Hva er lese- skrivevansker og hvordan jobbe med dette?
  • Minoritetsspråklige: Juridiske rammer og språkutvikling
  • Tourettes syndrom og ulike følgetilstander:  Hva er Tourettes syndrom og hvordan jobbe med dette?
  • Autismespekterforstyrrelser:  Hva kjennetegner autismespekterforstyrrelser og hvordan jobbe med disse barna/ elevene?
  • Praktiske tiltak for å regulere atferd:  Hvilke tiltak virker og når bør de brukes?

Hvem er kurset for

Kurset er beregnet på deg som allerede har fullført kurset "Spesialpedagogikk for fagarbeidere og assistenter".

Gjennomføring

Undervisningen består av form av forelesninger, oppgaveløsing og diskusjoner. Deltakerne oppfordres til å komme med spørsmål og delta aktivt i drøftinger om ulike praktiske problemstillinger i plenum og i grupper.

I forelesningene vil det bli gitt konkrete anbefalinger om hvor en kan lese seg opp på temaene og dermed oppnå større læringsutbytte.

Lærere

Vår lærer har hovedfag i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo med vekt på tilknytningsvansker og spesifikke lærevansker og 15 års erfaring fra PP – tjenesten

Eksamen

Det er ikke avsluttende eksamen, men man får kursbevis ved  minst 75 % fremmøte

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Spesialpedagogikk påbyggingskurs

Kurset i Spesialpedagogiske emner passer for deg som har erfaring med barn og unge og har behov for spesialpedagogiske grunnkunnskaper i ditt daglige arbeid. Med dette kurset har du mulighet til å bygge videre på kompetansen du tilegnet deg gjennom grunnkurset.Undervisningen gjennomføres som klasserom på nett (videokonferanse).

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris
7500
Timer
40
Tidspunkt
17.00 - 21.00
Start
14.09.20
Slutt
23.11.2020
Påmeldingsfrist
01.09.2020
Kursid:
3186750101