Spesialpedagogikk for ansatte i skole, SFO, og barnehage - grunnkurs

Kurset i Spesialpedagogiske emner passer for deg som har erfaring med barn og har behov for spesialpedagogiske grunnkunnskaper i ditt daglige arbeid.

Du får en innføring i hvordan du bedre kan jobbe med barn som har behov for spesiell oppfølging.

Sted Alstahaug, Bodø, Brønnøy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn

Endre

Varighetett semester

Om kurset

Dette lærer du

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer. Vi går gjennom følgende temaer:

 • Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • Språkutvikling – når bør vi være bekymret?
 • IOP. Hva er individuelle opplæringsplaner og hvordan legge opp det praktiske?
 • Psykisk utviklingshemming.
 • Atferdsvansker
 • Flerkulturelle barn, hvordan møte barna og foreldre faglig og sosialt?
 • Hva er ADHD og hvordan jobbe med dette på system og individnivå?

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som jobber/vil jobbe i skole og skolefritidsordningen, og som ønsker å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/klasserom på nett. Undervisningen er basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Eksamen

Det er ingen eksamen på dette kurset. Ved 75% frammøte får du kursbevis som viser hvilke temaer som er gjennomgått på kurset.

Veien videre

Hvis du ønsker  å ta fagbrev, kan du ta vårt kurs som forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har også flere tilbud innen pedagogikk og spesialpedagogikk på høgskolenivå.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg kurs

 • Pris 7500
 • Timer 40
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett - Sandnessjøen
 • Dager Man
 • Start16.09.19
 • Slutt25.11.2019
Undervisningen gjennomføres som klasserom på nett (videokonferanse).Med klasserom på nett kan du delta uansett hvor du bor! Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.For mer info send mail til: lia@folkeuniversitetet.no
 • Pris 7500
 • Timer 40
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett - Mosjøen
 • Dager Man
 • Start16.09.19
 • Slutt25.11.2019
Undervisningen gjennomføres som klasserom på nett (videokonferanse).Med klasserom på nett kan du delta uansett hvor du bor! Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.For mer info send mail til: lia@folkeuniversitetet.no
 • Pris 7500
 • Timer 40
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett - Bodø
 • Dager Man
 • Start16.09.19
 • Slutt25.11.2019
Undervisningen gjennomføres som klasserom på nett (videokonferanse).Med klasserom på nett kan du delta uansett hvor du bor! Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.For mer info send mail til: lia@folkeuniversitetet.no
 • Pris 7500
 • Timer 40
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett - Brønnøysund
 • Dager Man
 • Start16.09.19
 • Slutt25.11.2019
Undervisningen gjennomføres som klasserom på nett (videokonferanse).Med klasserom på nett kan du delta uansett hvor du bor! Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.For mer info send mail til: lia@folkeuniversitetet.no
 • Pris 7500
 • Timer 40
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett - Sortland
 • Dager Man
 • Start16.09.19
 • Slutt25.11.2019
Undervisningen gjennomføres som klasserom på nett (videokonferanse).Med klasserom på nett kan du delta uansett hvor du bor! Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.For mer info send mail til: lia@folkeuniversitetet.no
 • Pris 7500
 • Timer 40
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett - Narvik
 • Dager Man
 • Start16.09.19
 • Slutt25.11.2019
Undervisningen gjennomføres som klasserom på nett (videokonferanse).Med klasserom på nett kan du delta uansett hvor du bor! Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.For mer info send mail til: lia@folkeuniversitetet.no
 • Pris 7500
 • Timer 40
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett - Mo i Rana
 • Dager Man
 • Start16.09.19
 • Slutt25.11.2019
Undervisningen gjennomføres som klasserom på nett (videokonferanse).Med klasserom på nett kan du delta uansett hvor du bor! Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.For mer info send mail til: lia@folkeuniversitetet.no
 • Pris 7500
 • Timer 40
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Klasserom på nett - Harstad
 • Dager Man
 • Start16.09.19
 • Slutt25.11.2019
Undervisningen gjennomføres som klasserom på nett (videokonferanse).Med klasserom på nett kan du delta uansett hvor du bor! Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere.For mer info send mail til: lia@folkeuniversitetet.no