Spesialpedagogikk for ansatte i skole, SFO, og barnehage - grunnkurs

Faglig kompetanse blant ansatte i barnehage, på skolens småtrinn og i skolefritidsordningen er viktigere enn noen gang. Din rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov. Spesialpedagogikk handler om å tilrettelegge hverdagen til barn med spesielle behov og samarbeidet med faggrupper i kommunen.

Om kurset

Dette lærer du

Du får en innføring i spesialpedagogiske begrep, slik at du får en større forståelse for barnets behov og samspillet med faggrupper som jobber for at barnet skal være i fokus for tiltak som krever spesiell oppfølging.

 • Hva er spesialpedagogikk? Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 • Språk- og talevansker. Språkutvikling – når bør vi være bekymret?
 • Lærevansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Syns- og hørselsvansker
 • Konsentrasjonsvansker, ADHD
 • Psykisk utviklingshemming.
 • Flerkulturelle barn, hvordan møte barn og foreldre faglig og sosialt?
 • Barn i utsatte livssituasjoner
 • Samarbeid med førstelinjetjeneste, PP-tjeneste, hjemmet
 • IOP - individuelle opplæringsplaner

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe i barnehage, SFO og på småskoletrinnet med barn som har ulike funksjonshemninger og vansker, som trenger særskilt hjelp og støtte. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/klasserom på nett. Undervisningen er basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Eksamen

Det er ingen eksamen på dette kurset. Ved 75% frammøte får du kursbevis som viser hvilke temaer som er gjennomgått på kurset.

Veien videre

Hvis du ønsker  å ta fagbrev, kan du ta vårt kurs som forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har også flere tilbud innen pedagogikk og spesialpedagogikk på høgskolenivå.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Spesialpedagogikk grunnkurs

Kurset i Spesialpedagogiske emner passer for deg som har erfaring med barn og har behov for spesialpedagogiske grunnkunnskaper i ditt daglige arbeid.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris
7500
Timer
40
Tidspunkt
17.00 - 21.00
Start
21.09.20
Slutt
30.11.2020
Påmeldingsfrist
01.09.2020
Kursid:
3506830101

Spesialpedagogikk grunnkurs

Du får en innføring i spesialpedagogiske begrep, slik at du får en større forståelse for barnets behov og samspillet med faggrupper som jobber for at barnet skal være i fokus for tiltak som krever spesiell oppfølging.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kongsberg, Folkeuniversitetet Kongsberg
Samlet pris
4900
Timer
32
Tidspunkt
17.30 - 21.00
Start
06.10.2020
Slutt
24.11.2020
Påmeldingsfrist
06.10.2020
Kursid:
3528413616

Spesialpedagogikk grunnkurs

Du får en innføring i spesialpedagogiske begrep, slik at du får en større forståelse for barnets behov og samspillet med faggrupper som jobber for at barnet skal være i fokus for tiltak som krever spesiell oppfølging.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Hønefoss
Samlet pris
4800
Timer
32
Tidspunkt
17.30 - 21.00
Start
06.10.2020
Slutt
24.11.2020
Påmeldingsfrist
06.10.2020
Kursid:
3157803510

Spesialpedagogikk grunnkurs

Du får en innføring i spesialpedagogiske begrep, slik at du får en større forståelse for barnets behov og samspillet med faggrupper som jobber for at barnet skal være i fokus for tiltak som krever spesiell oppfølging.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris
4900
Timer
32
Tidspunkt
17.30 - 21.00
Start
06.10.2020
Slutt
24.11.2020
Påmeldingsfrist
06.10.2020
Kursid:
3522461386

Spesialpedagogikk grunnkurs

Du får en innføring i spesialpedagogiske begrep, slik at du får en større forståelse for barnets behov og samspillet med faggrupper som jobber for at barnet skal være i fokus for tiltak som krever spesiell oppfølging.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Hønefoss
Samlet pris
4900
Timer
32
Tidspunkt
17.30 - 21.00
Start
15.03.2021
Slutt
03.05.2021
Påmeldingsfrist
14.04.2020
Kursid:
3506163510