Spesialpedagogikk for ansatte i skole, SFO og barnehage - grunnkurs

Hvordan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer?  Kurset passer også for foresatte. 

Om kurset

Dette lærer du

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer. Vi går gjennom følgende temaer:

  • ADHD - Hva er ADHD, og hvilke tiltak virker?
  • Juridiske rammer og ulike instanser og deres mandat. Hvem får rett til spesialundervisning? Hvem får rett til spesialundervisning? Hvorfor har har 2 stykker med ADHD ulik rett på spesialundervisning?
  • Psykisk helse og uhelse hos barn og unge. Hvordan forebygge en god psykisk helse og hvordan jobbe med uhelse?
  • Ulike instanser og deres mandat med casedrøfting. Hvordan finne fram i ulike instanser?
  • Språkvansker – den nyeste forståelsen. Hvordan forstå språkvansker og hvordan jobbe med dette?’
  • Observasjon i pedagogisk arbeid. Hvordan gjennomføre og bruke observasjon i pedagogisk arbeid?
  • Tourettes syndrom og ulike følgestilstander.  Hva er Tourettes syndrom og hvordan jobbe med dette?
  • Skolevegring og identifisering av tidlige tegn. Hvordan håndtere startende skolevegring?

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som jobber/vil jobbe i barnehage, skole og skolefritidsordningen, og som ønsker å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte Kurset passer også for foresatte som har erfaring med egne barn med spesialpedagogiske behov.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Kurset er praktisk rettet og undervisningen er basert på teori, oppgaveløsning og diskusjoner. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning. Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av senere, så mange ganger du ønsker. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Eksamen

Det er ingen eksamen på dette kurset. Ved 75% frammøte får du kursbevis som viser hvilke temaer som er gjennomgått på kurset.

Veien videre

Hvis du ønsker  å ta fagbrev, kan du ta vårt kurs som forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har også flere tilbud innen pedagogikk og spesialpedagogikk på høgskolenivå.

Lignende kurs

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
Februar -22
Slutt:
24.03.2022
Kursid:
3719664847

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
Febr. -22
Slutt:
24.03.2022
Påmeldingsfrist
14.09.2021
Kursid:
3740883510

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kongsberg, Kongsberg
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
Februar -22
Slutt:
24.03.2022
Kursid:
3740913616

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
Februar -22
Slutt:
24.03.2022
Kursid:
3740901386

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer. samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Drammen
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
Februar -22
Slutt:
24.03.2022
Kursid:
3740893047