Spesialpedagogikk: ADHD, Autisme, Tourettes syndrom

Dette kurset tar for seg de viktigste og mest vanlige diagnoser og syndromer slik at du bedre skal kunne fange opp symptomer og tilrettelegge og lage tiltak.

Barn med forskjellige diagnoser og syndromer kan på flere områder ha vanskeligheter med å lære og ha atferdsproblemer.

Sted

Endre

Pris1 800,-

Om kurset

Dette lærer du

Faglig kompetanse blant ansatte i barnehagen og skolen er viktigere enn noen gang. Din rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov. Alle er forskjellige, med ulike måter å lære på.

På kurset vil du lære mer om blant annet:

 • definisjoner

 • syndromer

 • kliniske kjennetegn og karakteristiske særtrekk

 • atferdskarakteristika

 • konsentrasjonsproblemer

 • oppmerksomhetsvansker

 • impulsivitet

 • differensialdiagnostikk

 • årsaksforklaringer

 • behandlingsmuligheter

 • medisinering, bivirkninger

 • spesialpedagogiske tiltak

 • miljø

 • lekser

 • framtidsutsikter

 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe i barnehage og skole med barn som krever særskilt hjelp og støtte. Det passer også for foreldre, pårørende og helsepersonell.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset

Gjennomføring

Kurset veksler mellom forelesninger,  erfaringsutveksling, eksempler og øvelser.

Lærere

Læreren er spesialpedagog med mangeårig erfaring i å undervise voksne innen fagfeltet. Lærer tar utgangspunkt i dine forkunnskaper og danner en kunnskapsbro mellom det du allerede kan og det du skal lære på kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 1800
 • Timer 9
 • Tidspunkt 17.30 - 20.30
 • Sted Folkeuniversitetet Hønefoss
 • Start16.09.2020
 • Slutt07.10.2020
 • Påmeldingsfrist16.09.2020