Sosialpedagogikk

På dette kurset får du en faglig forståelse for hvordan barn utvikler sosial kompetanse. Du lærer hvordan du kan sette i verk tiltak når problematferd oppstår.

Om kurset

Dette lærer du

Faglig kompetanse blant ansatte i barnehagen og skolen er viktigere enn noen gang. Din rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov. Alle er forskjellige, med ulike måter å lære på. Vi går gjennom:

  • Utvikling av atferdsproblemer
  • Forebygging
  • Hvordan oppstår problematferd?
  • Atferdskorrigering
  • Sosialkompetanse hos barn og ungdom
  • Mobbing
  • Aggressive og utagerende barn
  • Tiltak for å fremme sosial kompetanse
  • Læringspsykologi og sosialkompetanse

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe i barnehage, SFO og skole.  Det passer også for foreldre, pårørende og helsepersonell.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset

Gjennomføring

Kurset veksler mellom forelesninger,  erfaringsutveksling, eksempler og øvelser.

Lærere

Lærer er sosiolog med lang erfaring i å undervise voksne innen fagfeltet. Læreren tar utgangspunkt i dine forkunnskaper og danner en kunnskapsbro mellom det du allerede kan og det du skal lære på kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Sosialpedagogikk

På dette kurset får du en faglig forståelse for hvordan barn utvikler sosial kompetanse. Du lærer hvordan du kan sette i verk tiltak når problematferd oppstår.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetetet Drammen
Samlet pris:
1800
Undervisningstimer:
9
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
15.10.2020
Slutt:
29.10.2020
Kursid:
3534383047

Sosialpedagogikk

På dette kurset får du en faglig forståelse for hvordan barn utvikler sosial kompetanse. Du lærer hvordan du kan sette i verk tiltak når problematferd oppstår.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Folkeuniversitetet Tønsberg
Samlet pris:
1800
Undervisningstimer:
9
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
15.10.2020
Slutt:
29.10.2020
Kursid:
3535253117

Sosialpedagogikk

På dette kurset får du en faglig forståelse for hvordan barn utvikler sosial kompetanse. Du lærer hvordan du kan sette i verk tiltak når problematferd oppstår.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Gol, Folkeuniversitetet Hallingdal
Samlet pris:
1800
Undervisningstimer:
9
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
19.10.2020
Slutt:
02.11.2020
Kursid:
3306533550

Sosialpedagogikk

På dette kurset får du en faglig forståelse for hvordan barn utvikler sosial kompetanse. Du lærer hvordan du kan sette i verk tiltak når problematferd oppstår.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris:
1800
Undervisningstimer:
9
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Start:
05.11.2020
Slutt:
19.11.2020
Kursid:
3535263724