Relasjon og samspill

I helsevesenet er det viktig å etablere en god relasjon til din pasient/klient. Dette kurset gir deg større innsikt og bevissthet i hva en relasjon er og hva vi må være mer bevisste på for å skape en god relasjon.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

  • Hva er med på å påvirke en relasjon og samspillet i relasjonen?
  • Skille mellom deg og meg, mitt og ditt
  • Hva gjør jeg for hvem?
  • Ansvarsfordeling - ansvarsfraskrivelse
  • Tar jeg ansvar eller deler jeg ut skyld?             
  • Ulike typer relasjoner
  • Hvordan påvirker vi hverandre?
  • Atferd – hva ser jeg?
  • Praktiske øvelser

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe innen helsevesenet, både faglært og ufaglært, men også for deg som jobber med mennesker generelt og ønsker økt innsikt og faglig forståelse av relasjon og samspill.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Gjennomføring

Undervisningen består av forelesninger, diskusjon, oppgaveløsninger og øvingsoppgaver.

Lærere

Lærerne på dette kurset har både teoretisk og praktisk kunnskap innen fagområdet.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss