Innføringskurs i smittevern og hygiene

På dette kurset får du en kort og konkret gjennomgang av smittevernsrutiner og hygieneprinsipper og hvordan du kan forebygge smitte på arbeidsplassen.

Om kurset

Dette lærer du

Smittevern

Hvordan forebygge smitte og hva skal en spesielt være oppmerksom på: herunder

Hånd- og hostehygiene

  • hudens normale funksjon og bakterier
  • betydningen av god håndhygiene. 
  • håndvask og hånddesinfeksjon
  • bruk av hansker
  • bruk av munnbind

Prinsipper for desinfeksjon

  • hvorfor desinfisere
  •  hvordan desinfisere
  • valg av ulike desinfeksjonsmidler, både på hud og ulike overflater

Relevante bransjeveiledere

Hvem er kurset for 

Kurset passer for deg som vil ha en kort, grunnleggende innføring i smittevern og hygiene. 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres via virtuelt klasserom. Det blir gjennomgang av teori og mulighet til spørsmål og ut6veksling av synspunkter og erfaringer mellom lærer og deltakere.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen uavhengig av hvor du er: fra din egen PC/Mac eller sammen med andre på  jobben. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Lærere

Lærer er sykepleier med lang undervisningserfaring. 

Lignende kurs

Bransjeprogram for reiseliv Smittevern

På dette kurset får du en kort og konkret gjennomgang av smittevernsrutiner og hygieneprinsipper og hvordan du kan forebygge smitte på arbeidsplassen. Kurset er gratis for deg som arbeider, er permittert eller arbeidsledig i bransjen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1
Undervisningstimer:
5
Tidspunkt:
10.00 - 15.00
Start:
31.08.2021
Slutt:
12.10.2021
Kursid:
3746445008